Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin khác > Posts
 

 Posts

 

July, 2019

July 19
Tổ chức Hội thi - Một hình thức tuyên truyền hiệu quả
July 19
Ngày hội “Quận 3 nói không với rác thải nhựa” – Năm 2019
July 12
Cụm thi đua 1 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Củ Chi  tổ chức Hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng Cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019
July 11
Toàn văn "Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX"
July 11
Hội nghị ký kết liên tịch thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” giai đoạn 2018 – 2020 và Ngày hội “Chung tay bảo vệ môi trường”