Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin khác > Posts
 

 Posts

 

October, 2018

October 26
Quận 6, Sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới , đô thị văn minh” và 15 năm “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”
October 26
Quận 6 tổ chức sơ kết thực hiện Chương trình về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ  an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”
October 23
Quận 1 Sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
October 21
Chung tay hành động “không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”
October 20
Quận 5 đánh giá công tác phối hợp giữa MTTQ và các hội quán người Hoa về hoạt động an sinh xã hội và thông tin đối ngoại nhân dân năm 2018
October 17
Huyện Nhà Bè tổ chức tổng kết 15 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư và sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
October 17
Huyện Củ Chi tổ chức ký kết thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững  và trao phương tiện sinh kế
October 16
Quận 8 tổ chức hội thi Tìm hiểu công tác đối ngoại nhân dân
October 12
Quận 3, sơ kết 3 năm cuộc vận động và tổng kết 15 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
October 12
Huyện Bình Chánh tổng kết 15 năm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
1 - 10Next