Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin khác > Posts
 

 Posts

 

February, 2017

February 28
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức phổ biến nghị quyết trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng...
February 28
Quận 8 tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận 8 và Bảo hiểm xã hội Quận 8 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020
February 26
Quận 8 khánh thành cầu nông thôn tại xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
February 25
Quận 8 triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017
February 25
Mặt trận Quận 8 thăm và chúc mừng các vị cá nhân tiêu biểu nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
February 25
Sơ kết 5 năm hoạt động phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc quận huyện với các đơn vị Bộ đội Biên phòng thành phố
February 24
Quận 11 tổ chức lễ ký kết thực hiện chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020
February 24
Cần Giờ sơ kết 01 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và phòng Cảnh sát Phòng Cháy & chữa cháy huyện và ký kết chương trình phối hợp năm 2017
February 23
Tiếp đoàn đại biểu Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân (Chính hiệp) thành phố Thượng Hải - Trung Quốc sang thăm và làm việc
February 21
Phú Nhuận tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới (giai đoạn 2017 – 2019)
1 - 10Next