Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin khác > Categories

Category : Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

May 17
QUẬN 3 - HỘI NGHỊ KÝ GIAO ƯỚC, TỌA ĐÀM BÀN GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHỈ THỊ 19 CỦA BTV THÀNH ỦY
May 14
Cơ sở Tôn giáo quận 11 chung tay tham gia bảo vệ môi trường
May 11
Quận 5 Sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” và biểu dương gương “Người tốt việc tốt” năm 2018
May 09
MTTQ quận 4, trao 200 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo
April 28
BÌNH CHÁNH RA QUÂN THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ KHÔNG XẢ RÁC RA ĐƯỜNG VÀ KÊNH RẠCH, VÌ THÀNH PHỐ SẠCH VÀ GIẢM NGẬP NƯỚC”
April 26
Trao tặng nhà tình thương cho hộ nghèo ở phường An Lạc, quận Bình Tân
April 22
Quận 11 tổ chức lễ phát động xây dựng tuyến đường văn minh – mỹ quan đô thị Giai đoạn 2019 - 2020.
April 13
Quận Bình Tân có nhiều sáng tạo trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
March 28
Thành phố Hồ Chí Minh, nâng mức chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2019-2020
March 15
Quận 9 triển khai vận động không xả rác ra đường và kênh rạch
1 - 10Next