Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin khác > Categories

Category : C��c v��� l��nh �����o th��nh ph���

October 15
Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy
October 14
Ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
October 13
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy
October 12
Ông Võ Văn Thưởng, Phó bí thư Thành ủy
October 10
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm