Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin khác > Categories

Category : Quốc phòng - An ninh TT - Dân chủ PL

September 12
Quận Phú Nhuận tổ chức Tọa đàm “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” - Vì quận Phú Nhuận bình yên
July 09
Bình Chánh tổ chức Hội nghị chuyên đề về nâng cao hiệu quả  Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”
May 16
Phường 25, quận Bình Thạnh tổ chức Hội thi “An toàn giao thông, hạnh phúc mọi nhà”
May 15
Hội nghị phối hợp hướng dẫn quy trình thực hiện “Mô hình 5+1”
November 13
Cụm thi đua 3 Tổ chức Hội nghị chuyên đề
October 04
Quận 8 tổ chức giới thiệu tài liệu tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy
October 26
Quận 6 tổ chức sơ kết thực hiện Chương trình về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ  an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”
April 02
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2018
March 06
Huyện Nhà Bè tổ chức Hội nghị chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 -2021
January 26
Phú Nhuận tổ chức Hội nghị chuyên đề “thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”.
1 - 10Next