Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin khác > Categories

Category : Ðối ngoại, Kiều bào, Quốc tế

April 19
Rộn ràng đêm giao lưu văn hoá văn nghệ các dân tộc Việt Nam
April 13
QUẬN 3 TỔ CHỨC HỌP MẶT CHÚC TẾT ĐỒNG BÀO KHMER NHÂN DỊP TẾT CỔ TRUYỀN CHOL CHNĂM THMÂY 2019
February 18
QUẬN 6 TỔ CHỨC HỌP MẶT KIỀU BÀO XUÂN KỶ HỢI - 2019
January 24
Quận 2 tổ chức Họp mặt Kiều bào
January 22
Quận 2 tổ chức Hội thi Tìm hiểu bản sắc văn hóa các nước trên thế giới
December 03
Quận 3 thăm và chúc mừng Ký túc xá sinh viên Lào nhân kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
November 08
Tiếp Đoàn đại biểu Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Thành phố Sùng Tả
November 01
Quận 5, tổ chức hội nghị tuyên truyền Nghị quyết số 36-NQ/TW và Sơ kết công tác Đối ngoại nhân dân - Kiều bào quý 3 năm 2018
October 20
Quận 5 đánh giá công tác phối hợp giữa MTTQ và các hội quán người Hoa về hoạt động an sinh xã hội và thông tin đối ngoại nhân dân năm 2018
October 16
Quận 8 tổ chức hội thi Tìm hiểu công tác đối ngoại nhân dân
1 - 10Next