Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Hoạt động mặt trận Quận HuyệnThứ 5, Ngày 18/07/2019, 16:25

UB MTTQ Huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận các xã, thị trấn tháng 7/2019

 

Sáng 17/7, tại phòng họp khối vận, UB MTTQ Huyện đã hội nghị giao ban công tác Mặt trận các xã, thị trấn tháng 7/2019 với chuyên đề: Giải pháp vận động quỹ “Vì người nghèo” và công tác đền ơn đáp nghĩa.

 

Thời gian qua, công tác chăm lo cho người nghèo luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp tập trung vận động các nguồn lực để chăm lo cho hộ nghèo, thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện đề ra. Năm 2019, qua điều tra khảo sát trên địa bàn Huyện hiện có 532 hộ nghèo và 771 hộ cận nghèo. Trên cơ sở kết quả khảo sát nhu cầu người nghèo, Ban vận động Vì người nghèo Huyện và các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững song song với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” và đề ra mức phấn đấu vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” là 4,2 tỷ đồng. Để đạt chỉ tiêu vận động quỹ đề ra,  Ban Thường trực UB MTTQ Huyện đã ban hành văn bản giao cho các xã, thị trấn phấn đấu vận động Quỹ Vì người nghèo, đạt chỉ tiêu đề ra, kết quả từ đầu năm đến 30/6 Huyện và các xã, thị trấn đã vận động quỹ Vì người nghèo được trên 2,5 tỷ đồng, đạt 61,36%, phấn đấu từ nay đến cuối năm đạt và vượt chỉ tiêu. Về công tác chăm lo cho hộ nghèo, qua khảo sát, toàn Huyện có 23 hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu xây nhà tình thương, 760 học sinh, sinh viên có nhu cầu hỗ trợ học bổng, 5 hộ cần hỗ trợ phương tiện sinh kế, 39 hộ nghèo khó khăn cần trợ cấp hàng tháng để thoát nghèo. Đến nay đã cơ bản đủ nguồn vận động để tiến hành xây dựng nhà cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Đối với các trường hợp còn lại, UB MTTQ Huyện sẽ tiếp tục vận động chăm lo.

 

Về công tác chăm lo cho hộ gia đình chính sách, với trách nhiệm, đạo lý và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Huyện đã hết lòng chăm lo cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, với nhiều cách làm sáng tạo, phong phú của các cấp chính quyền, các đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp… Toàn Huyện hiện đang quản lý 1.300 hộ gia đình chính sách, 540 trường hợp hưởng trợ cấp hàng tháng, 3 Mẹ Việt Nam anh hùng, 2 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân… Tính từ năm 2014 đến nay, Huyện đã tiến hành xây mới, sửa chữa chống dột 87 căn nhà tình nghĩa với kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng. Nhiều năm qua, Huyện cũng đã phát động các tầng lớp nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” chăm sóc cho người có công, gia đình chính sách, nhằm giảm bớt khó khăn, nhọc nhằn trong cuộc sống, bù đắp phần nào những đau thương, mất mát cho các hộ gia đình chính sách.

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác vận động quỹ Vì người nghèo và công tác đền ơn đáp nghĩa, tại hội nghị, UB MTTQ Huyện đã đề ra nhiều giải pháp như: Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền, các cơ quan Báo, Đài đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, tuyên truyền giáo dục truyền thống của dân tộc, của đất nước gắn với truyền thống của từng địa phương, cơ sở, từng cộng đồng dân cư; Tiếp tục duy trì phụng dưỡng đến cuối đời Mẹ Việt Nam anh hùng và vận động phụng dưỡng các mẹ mới được phong tặng với mức ít nhất 2.000.000 đồng/tháng/Mẹ;  Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thăm hỏi, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn với những nội dung chăm lo thiết thực, hiệu quả…

Nhân dịp này, UB MTTQ Huyện cũng đã tổ chức hội nghị chuyên đề: “Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình dư luận xã hội”.

Theo đó, xác định tầm quan trọng của công tác nắm bắt dư luận xã hội, vai trò vị trí của việc nắm bắt dư luận đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần ổn định tình hình chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế của Huyện, UB MTTQ Huyện đã hướng dẫn Ban Thường trực UB MTTQ các xã, thị trấn, thành viên cộng tác viên dư luận xã hội các nội dung cần nắm bắt dư luận xã hội trong tháng, trong tuần, hoặc các vụ việc bức xúc, nổi cộm, những điểm nóng xảy ra trên địa bàn Huyện và các nội dung dư luận quan tâm. Ban Thường trực UB MTTQ Huyện, xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở địa bàn khu phố, ấp thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận thông tin của Nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, trong đó, có nội dung liên quan đến suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên để kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý và thông tin kết quả cho Nhân dân. Đồng thời, đánh giá và chọn lọc một số ý kiến phản ánh, bức xúc của đa số Nhân dân, chuyển các phản ánh có đủ cơ sở đến Chủ tịch UBND Huyện, xã, thị trấn để giải quyết và giám sát, gửi kết quả giải quyết của chính quyền đối với các nội dung phản ánh của Nhân dân.

Tuy nhiên, công tác nắm tình hình dư luận xã hội trên địa bàn Huyện thời gian qua vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: việc phản ánh những tin “nóng” bức xúc đôi khi chưa kịp thời, thông tin về dư luận xã hội chưa đa dạng, chưa toàn diện; một vài đơn vị chưa quan tâm đến công tác dư luận xã hội, chưa nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội; công tác tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu; thông tin định hướng chưa kịp thời để trả lời những thắc mắc của Nhân dân; Cộng tác viên dư luận xã hội hầu hết là cán bộ kiêm nhiệm, do đó, chưa đầu tư nhiều trong việc nắm bắt thông tin dư luận xã hội, cũng như phản ánh tình hình dư luận ở địa phương, người dân nhận diện chưa đầy đủ về các thông tin sai trái, thù địch trên mạng xã hội, mạng internet, việc xử lý các thông tin sai trái, thù địch còn hạn chế,…

Để UB MTTQ Huyện và các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội, tại hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu như: MTTQ các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng và sự cần thiết phải nắm bắt dư luận xã hội, nắm chắc diễn biến tư tưởng, các thông tin dư luận xã hội, quan tâm đến điểm bức xúc nổi cộm; Những người làm công tác dư luận xã hội phải bám sát các nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm định hướng dư luận xã hội đạt yêu cầu; Coi trọng công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc, không để tâm trạng lo lắng, bức xúc kéo dài dẫn đến trở thành điểm nóng khó giải quyết; duy trì hàng quý giao ban cộng tác viên dư luận xã hội…

Tại hội nghị giao ban, Ban công tác Mặt trận có 07 ý kiến phát biểu những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ và đề ra một số giải pháp để thực hiện vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Trần Thanh Trúc - Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Huyện ghi nhận những kết quả MTTQ các xã, thị trấn, Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố đã thực hiện trong thời gian qua, nhất là vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt chỉ tiêu đề ra; yêu cầu Ban Thường trực UB MTTQ các xã, thị trấn, Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời phản ánh đến chính quyền các cấp; nhanh chóng tiến hành khởi công xây dựng nhà tình thương cho các hộ gia đình chính sách, không để kéo dài sang năm 2020; Thực hiện nhiều hoạt động nhằm chăm lo cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng nhân chào mừng kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7…

Hồng Yến


Số lượt người xem: 0Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
Tân Bình tổ chức tọa đàm về bài báo “Dân vận”
“Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, buổi tọa đàm góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa tác phẩm “Dân vận” của Bác cũng như là định hướng cho công tác dân vận của Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thề trên địa bàn quận trong thời gian tới.
Quận 1 tổ chức tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho các chức sắc và đồng bào Phật giáo
Hội nghị đã tích cực tiếp nhận thông tin tuyên truyền, tham gia thảo luận và đề xuất một số nội dung, giải pháp liên quan đến việc triển khai thực hiện các chuyên đề, nhất là bày tỏ tình yêu và lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 31/8/2019, Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2019.
Huyện Nhà Bè tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)