Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Hoạt động tổ chức thành viênThứ 5, Ngày 01/02/2018, 14:20

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết những vấn đề bức xúc, tồn tại ở địa phương, cơ quan, đơn vị

Sáng ngày 30/01/2018, Ban Dân vận Thành ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Trần Thị Bích Thuỷ, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành uỷ; Nguyễn Thị Lệ, Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; Thường trực quận ủy, huyện ủy; Thường trực Ủy ban nhân dân 24 quận – huyện; ban ngành, sở và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ báo cáo trong hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đã báo cáo tóm tắt kết quả 10 nội dung trọng tâm trong công tác dân vận năm 2017 trên địa bàn thành phố: công tác tham mưu cấp ủy sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; nâng cao chất lượng công tác dân vận; công tác dân vận của hệ thống chính quyền có sự chuyển biến bước đầu; hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; sự chuyển biến trong xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; sức lan toả 10 năm phong trào “dân vận khéo”; các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; dân vận thực hiện tốt công tác phối hợp chăm lo tốt công tác an sinh xã hội; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt đoàn thể; công tác đối ngoại nhân dân … Kết quả thực hiện công tác dân vận đã góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, quan tâm lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; chăm lo cho gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân, sinh viên, người lao động, đồng bào các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo công tác dân vận có trọng tâm, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở cơ sở; quan tâm đổi mới phương thức hoạt động trong công tác dân vận, nhất là tổ chức hội nghị chuyên đề hàng quý, tăng cường công tác đối ngoại nhân dân… Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gần dân, hướng về nhân dân; vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, công tác xã hội, từ thiện tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Phong trào thi đua dân vận khéo ngày càng lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành biện pháp hiệu quả đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị TP. Quá trình thực hiện, đã có những điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả tiêu biểu như: “Thực hiện cấp giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại nhà cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn huyện Củ Chi”; “Ngày thứ sáu nghe dân nói”, “Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến”, “6 không, 4 có”, “Giải quyết cấp đổi thẻ căn cước công dân tại nhà dành cho người già, khuyết tật, neo đơn”; các mô hình tự quản, mô hình gắn camera an ninh, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước… Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng đã nêu lên nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận năm 2 018: hệ thống dân vận thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình và những diễn biến trong các giới, các tầng lớp nhân dân về tâm trạng, nguyện vọng, đời sống, việc học, việc làm… để kịp thời đề ra những giải pháp phù hợp giải quyết hiệu quả; tổ chức thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng cải thiện chăm lo đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các văn bản của Trung ương và Thành ủy về công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác dân vận chính quyền, trọng tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của cán bộ chủ chốt, cán bộ dân cử các cấp nhằm giải quyết những bức xúc trong dân. Tạo mọi điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội tham gia góp ý, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục dân chủ hình thức; công khai minh bạch các chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, các quỹ xã hội do nhân dân đóng góp…

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hố Chí Minh Tô Thị Bích Châu đã có ý kiến phát biểu, đề nghị hệ thống chính trị thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định của Đảng, nhà nước về giám sát, phản biện xã hội nhằm nâng cao nhận thức trong các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quộc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân; Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố; chủ động lựa chọn những nội dung, vấn đề bức xúc có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân để xây dựng kế hoạch triển khai công tác giám sát.

Trong các phát biểu tại hội nghị, các quận huyện, đơn vị đã có ý kiến về tang cvường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự đạt hiệu quả cao, cần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, phù hợp với địa bàn dân cư; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản; tiếp tục phát huy sức dân để chăm lo, duy trì hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn…

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao thành tích và đóng góp của những người làm công tác dân vận của Đảng trong thời gian qua; đồng chí yêu cầu công tác dân vận của thành phố cần tập trung triển khai và phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả “Năm dân vận của chính quyền”; tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Tín ngưỡng tôn giáo; vận động người có đạo tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò của của tổ chức tôn giáo tham gia giám sát, bảo vệ môi trường; tập trung rà soát các thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, quy trình giải quyết trên tất cả các lĩnh vực để nhân dân biết, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện công khai, minh bạch hoạt động trong các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân về những vụ việc cụ thể và cả những vấn đề bức xúc, tồn tại ở địa phương, cơ quan, đơn vị; cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, tiếp thu ý kiến của nhân dân…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho 17 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác dân vận; Ban Dân vận Thành ủy tặng Giấy khen cho 31 tập thể và 17 cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017.

 

Hoài Nguyễn

 

 

 

 


Số lượt người xem: 4Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

  • Những hoạt động chăm lo của Liên đoàn Lao động quận Bình Tân trong "Tháng Công nhân" lần thứ 12 (10-05-2020)
   Những hoạt động chăm lo của Liên đoàn Lao động quận Bình Tân trong "Tháng Công nhân" lần thứ 12
   Cập nhật ngày 10-05-2020
   Tại hội nghị, LĐLĐ quận Bình Tân trao tặng 11 sổ tiết kiệm (trị giá 5 triệu đồng/sổ) cùng 11 phần quà (trị giá 200.000 đồng và 2 ký gạo/phần) cho 11 công nhân, lao động (CN-LĐ) bị tai nạn lao động thương tật từ 51% trở lên; trao tặng 44 phần quà (mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 200.000 đồng) cho 44 CN-LĐ bị tai nạn lao động thương tật từ 31% đến 50% và CN-LĐ bị bệnh hiểm nghèo.
  • Liên đoàn Lao động thành phố tặng 500 ngàn phần quà cho công nhân, người lao động đón Tết (13-02-2019)
   Liên đoàn Lao động thành phố tặng 500 ngàn phần quà cho công nhân, người lao động đón Tết
   Cập nhật ngày 13-02-2019
   Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cơ sở đã giúp & tặng 360 triệu đồng cho công nhân, người lao động TP gặp khó khăn dịp Tết Kỷ Hợi 2019, mà không có dịp về quê đón Tết cùng gia đình.
  • Quận 10 tổ chức Hội thao kỷ niệm 88 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (08-11-2018)
   Quận 10 tổ chức Hội thao kỷ niệm 88 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
   Cập nhật ngày 08-11-2018
   Các vận động viên tranh tài với 03 môn thi đấu: Môn chạy xe đạp chậm, môn cờ tướng và môn bóng bàn.
  • Quận 5 Tiếp đoàn khảo sát Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (16-10-2018)
   Quận 5 Tiếp đoàn khảo sát Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
   Cập nhật ngày 16-10-2018
   Tham gia buổi khảo sát, các đồng chí đã trả lời 24 câu hỏi xoay quanh việc đánh giá khái quát thực trạng thực hiện các quyền và trách nhiệm cơ bản của Mặt trận theo quy định tại Điều 3 của Luật MTTQ Việt Nam;

   TIN ĐÃ ĐƯA

   Xem tiếp
   Xem theo ngày:
   Quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các tôn giáo
   Quận 4 học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
   Mặt trận quận Tân Phú tuyên dương 11 tập thể và 36 cá nhân là điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
   Người cán bộ Mặt trận thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
   Đó là anh Nguyễn Bảo Quốc - Chủ tịch UBMTTQVN phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Anh là một trong nhiều cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn quận Bình Tân trong những năm qua.
   Văn bản mới cập nhật
   Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
   Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
   Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
   Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
   Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
   Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
   Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

   Giá Vàng

   ĐVT: tr.đồng/lượng
   Loại Mua Bán
   Nguồn: Sacombank - SBJ

   Tỷ giá

   (Nguồn: EXIMBANK)