Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Hoạt động mặt trận Quận HuyệnThứ 4, Ngày 13/06/2018, 16:40

Quận 6 tổ chức Hội nghị tổng kết các mô hình hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Ngày 5.6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6 tổ chức Hội nghị tổng kết các mô hình hoạt động của Mặt trận Tổ quốc quận và Hội nghị chuyên đề: Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên quận 6 năm 2018.

 

Đến tham dự và chủ trì hội nghị có ông Đỗ Trung Tín – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; ông Châu Hoàng Thanh –Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ thành phố; ông Phạm Văn Phố – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 6; thành viên BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận; lãnh đạo các tổ chức thành viên, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 14 phường.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận 6, ông Dương Tấn Phong – UVTT Ủy ban MTTQ quận 6 đã báo cáo tổng kết hoạt động các Mô hình của MTTQ Quận.

Qua triển khai thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận 6 đã phát động và triển khai thực hiện các mô hình “Khu phố thân thiện môi trường – Khu phố không rác”, mô hình tự quản về ANTT “Quản lý, cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư (gọi tắt là mô hình “5+1”)”, mô hình “2 cùng 4 có 4 không”, mô hình “Nhà nhà treo ảnh Bác”, “Quyển nhật ký làm theo Bác”, “Sinh hoạt Tổ dân phố kể những mẫu chuyện và học tập về Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Mô hình thí điểm “Khu phố thân thiện môi trường- khu phố không rác” do Ủy ban MTTQ chủ trì phối hợp Phòng Tài nguyên – Môi trường Quận 6 tổ chức thực hiện tại khu phố 4 phường 4 từ năm 2007 và được sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm năm 2008. Năm 2009 được sự thống nhất của BCĐ “Nếp sống văn minh đô thị” Quận 6, Ủy ban MTTQ phối hợp Phòng Tài nguyên & Môi trường Quận 6 xây dựng kế hoạch liên tịch tổ chức thực hiện mô hình “Khu phố thân thiện môi trường – Khu phố không rác” và nhân rộng mô hình làm điểm trên địa bàn 14 phường tại 19 Khu phố làm điểm năm 2009. Đến năm 2011, đã nhân rộng mô hình làm điểm trên địa bàn 14 phường tại 38 Khu phố. Và bắt đầu từ năm 2012, mô hình“Khu phố thân thiện môi trường – Khu phố không rác” đã được nhân rộng tất cả 74 Khu phố nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư với mục tiêu: Nâng cao năng lực của chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương và Ban vận động khu phố, tổ dân phố trong công tác tổ chức và quản lý các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương, đến nay đã thành lập 74 Nhóm tình nguyện bảo vệ môi trường ở tất cả 74 Khu phố với 1.332 thành viên.

Mô hình tự quản về ANTT “Quản lý, cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” (gọi tắt là mô hình “5+1”) được triển khai thực hiện năm 2011, phương thức hoạt động của Mô hình là huy động 5 tổ chức Đoàn thể gồm Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Người Cao tuổi và Công an tham gia quản lý, giáo dục cảm hóa, giúp đỡ đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Tháng 7/2017, Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Người Cao tuổi và Công an Quận, tiến hành tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Mô hình 5+1 và mở Hội nghị chuyên đề về các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mô hình. Cuối năm 2017, Quận đã tiến hành kiểm tra 14 Phường về việc Công văn số 1673/BCĐ ngày 14/6/2017 về việc Hướng dẫn, chấn chỉnh công tác phối hợp, quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ đối tượng theo “Mô hình 5+1”, qua đó đã giúp đỡ các Phường các Phường tháo gỡ khó khăn, vướng mắ`c trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở thực hiện các giải pháp nêu trên, Mô hình “5+1” đã có bước chuyển biến tích cực như: Số đối tượng do Công an 14 phường rà soát, lập danh sách, đề xuất đưa vào quản lý theo Mô hình 5+1 là  936/2.123  đối tượng; Số đối tượng được phân công để theo dõi, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ gồm: MTTQ là 163 đối tượng, Hội CCB là 257 đối tượng, Đoàn Thanh niên là 270 đối tượng, Hội LHPN là 91 đối tượng, Hội Người Cao tuổi là 110 đối tượng  và Công an là 41 đối tượng; Số đối tượng đã tiến bộ được đưa ra khỏi diện quản lý của Mô hình là 330 đối tượng gồm:  Đã tiến bộ 129 đối tượng; tái phạm 61 đối tượng, chuyển nơi cư trú 94 đối tượng, chết 10 đối tượng, lý do khác 36 đối tượng.

Nhằm hưởng ứng thực hiện phong trào “Vì Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn” được Thành phố. Tháng 3/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận 6 xây dựng Kế hoạch số 12/KH-MTTQ-BTT ngày 23/3/2016 về phối hợp tổ chức thực hiện phong trào“Vì Thành phố Văn minh- Sạch đẹp – An toàn” và thực hiện mô hình “2 cùng, 4 có, 4 không” năm 2016. Trong 2 năm 2016, 2017, kết hợp kiểm tra công tác thi đua của Mặt trận 14 phường, tiến hành khảo sát và thẩm định việc đăng ký thực hiện các tiêu chí của mô hình 2 cùng 4 có 4 không và công nhận có : 11 tuyến đường đăng ký điểm văn minh đô thị. 74 khu phố; 46 cơ quan đơn vị; 53 trường học; 39 chùa, tịnh thất, tịnh xá, thánh thất đăng ký xanh, sạch đẹp, an toàn, đây là cơ sở ban đầu của việc  triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Vì Thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn” trên địa bàn Quận.

Thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh;  Ủy ban MTTQ quận 6 đã triển khai và thực hiện các mô hình “Nhà nhà treo ảnh Bác”, “Quyển nhật ký làm theo Bác”, “Sinh hoạt Tổ dân phố kể những mẫu chuyện và học tập về Chủ tịch Hồ Chí Minh” trong cả hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận 6

Mô hình “Nhà nhà treo ảnh Bác”: vận động đông đảo cán bộ Mặt trận, đoàn thể, đoàn viên, hội viên, các cơ sở tôn giáo và hộ dân tham gia treo ảnh Bác. Kết quả qua từng năm: Năm 2015 triển khai thí điểm vận động công trình “Nhà nhà treo ảnh Bác” tại phường 1, qua khảo sát đạt trên 50% hộ dân thực hiện. Năm 2016 tiếp tục triển khai vận động mô hình đến 14 phường và Ban công tác 74 khu phố, qua khảo sát trên địa bàn 14 phường thực hiện mô hình Nhà nhà treo ảnh Bác đã có 26.011/51.972 hộ đạt tỷ lệ trên 50% (trong đó, Phường 1 đạt trên 90%. Năm 2017, tiếp tục triển khai vận động mô hình đến 14 phường và Ban công tác Mặt trận 74 khu phố, qua khảo sát trên địa bàn 14 phường thực hiện mô hình “Nhà nhà treo ảnh Bác” 31.193/51.972 hộ đạt tỷ lệ trên 60% (Phường 1 đạt trên (95%).

Công trình “Quyển nhật ký làm theo Bác”: được triển khai đến cán bộ Ban công tác Mặt trận 74 khu phố; cơ quan Mặt trận 14 Phường và cơ quan MTTQ Việt Nam Quận 6. Nội dung thực hiện là xây dựng Quyển nhật ký để ghi chép, báo cáo những việc làm cụ thể tại khu phố, tại cơ quan Mặt trận phường và Quận về những nội dung đã thực hiện kèm theo sưu tầm hình ảnh, tư liệu về Bác. Quyển nhật ký được thiết kế đẹp, sinh động, ý nghĩa gắn với 06 tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai. Kết quả qua từng năm: Năm 2016 triển khai vận động công trình đến 14 phường và Ban công tác 74 khu phố, qua khảo sát trên địa bàn 14 phường thực hiện 80 quyển “Quyển nhật ký làm theo lời Bác” của cơ quan Ủy ban MTTQ quận, cơ quan Ủy ban MTTQ 14 phường và Ban CTMT 74 khu phố. Năm 2017 tiếp tục triển khai vận động công trình đến 14 phường và Ban công tác 74 khu phố, qua khảo sát trên địa bàn 14 phường thực hiện 90 quyển “Quyển nhật ký làm theo lời Bác” của cơ quan Ủy ban MTTQ quận, cơ quan Ủy ban MTTQ 14 phường và Ban CTMT 74 khu phố.

Mô hình “Sinh hoạt Tổ dân phố kể những mẫu chuyện và học tập về Chủ tịch Hồ Chí Minh”: Mô hình được triển khai thực hiện từ Tháng 10/2017. Nội dung sinh hoạt Tổ dân phố gắn với việc học tập, kể những mẫu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh và nội dung Nghị quyết 04- NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư khóa XII, tập trung ở 27 biệu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến” “tự chuyến hóa” của cán bộ, đảng viên đến từng hộ dân. Tính đến tháng 5/2018, đã có 62 tổ dân phố thực hiện mô hình “Sinh hoạt Tổ dân phố kể những mẫu chuyện và học tập về Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Thay mặt Chủ tọa hội nghị, Ông Phạm Văn Phố – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 6 đã phát biểu đề dẫn hội nghị chuyên đề về Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên quận 6.

          Hội nghị đã nghe các phát biểu tham luận của các đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ về Phối hợp tổ chức, huy động lực lượng hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động; Hội Cựu chiến binh Quận 6 về Phát huy uy tín của hội viên Hội Cựu Chiến binh tại địa phương để vận động, tuyên truyền trong nhân dân chung tay thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5 về Công tác tuyên truyền vận động trên 85% hộ dân “Nhà nhà treo ảnh Bác”; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 6 về Thực hiên hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 05 khu phố, các cơ sở tôn giáo đăng ký thực hiện hiệu quả Mô hình 2 cùng 4 có 4 không; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 11 về Công tác phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên phường trong thực hiện Mô hình 5+1 “Về quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng”. Đồng thời, trong tài liệu gởi đến đại biểu tham dự hội nghị còn có các báo cáo tham luận của Liên Đoàn lao động quận về Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kịp thời thông tin các nội dung Cuộc vận động đến cán bộ đoàn viên Công đoàn, người lao động; Đoàn Thanh niên quận về Phát huy hiệu quả các mô hình, các Câu lạc bộ , đội, nhóm, các đội hình xung kích trong đoàn viên thanh niên, hội viên Hội LHTN gắn với thực hiện Cuộc vận động; BĐD Hội Người cao tuổi quận về Phát huy uy tín của hội viên Người Cao tuổi tại địa phương để vận động, tuyên truyền trong nhân dân chung tay thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động; Ủy ban nhân dân Phường 12 về Chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn thực hiện thí điểm tại khu phố 7 – phường 12; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 2 về Tổ chức làm điểm Lễ phát động triển khai, phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện đưa 05 nội dung Cuộc vận động đến từng khu phố; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 9 về Thực hiện Mô hình " Lắng nghe và chia sẽ" chăm lo hỗ trợ giải quyết việc làm cho hộ nghèo, các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; Ban CTMT khu phố 3 – phường 3 về Công tác phối hợp vận động 100% hộ dân thực hiện trang bị bình PCCC tại hộ gia đình.

Các đại biểu đã phát biểu thảo luận tại hội nghị xoay quanh các nội dung về Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống Mặt trận Quận cùng với chính quyền và các Đoàn thể chính trị - xã hội trong việc phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”; các giải pháp thực hiện 05 tiêu chí hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”; các giải pháp đẩy mạnh hiệu quả thực hiện các mô hình ….

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Đỗ Trung Tín – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố đã ghi nhận những nổ lực của hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận 6 trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”; các giải pháp thực hiện hiệu quả các mô hình của MTTQ quận 6; đồng thời cũng đề nghị quận 6 tiếp tục phát huy các kết quả đạt được và có giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện để đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” cũng như nâng cao chất lượng và hiệu quả các mô hình của Mặt trận Tổ quốc quận.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ông Phạm Văn Phố – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 6, chủ trì hội nghị đã ghi nhận các ý kiến phát biểu của đại biểu, đồng thời đề nghị các đơn vị trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” và các mô hình của Mặt trận Tổ quốc quận 6.

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận 6 đã biểu dương khen thưởng 08 tập thể đã thực hiện tốt các mô hình do Ủy ban MTTQ quận 6 phát động.

Ông Đỗ Trung Tín – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố trao giấy khen cho 08 tập thể thực hiện tốt các mô hình do Ủy ban MTTQ quận 6 phát động.

Hội nghị đã đánh giá đánh giá đúng thực chất qua 03 năm triển khai thực hiện 05 nội dung  Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn quận 6. Thông qua tổng kết các Mô hình do Mặt trận Tổ quốc Quận triển khai gắn với việc thực hiện Cuộc vận động trong thởi gian qua nhằm rút ra những kinh nghiệm cách làm hay, những vấn đề khó khăn, vướng mắc, những vấn đề còn tồn tại do yếu tố chủ quan, những vấn đế khách quan tác động hiệu quả của các Mô hình. Từ đó, làm cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các Mô hình đã được triển khai, tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tích cực những nội dung tiêu chí về xây dựng đô thi văn minh, các danh hiệu văn hóa của quận ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

HỨA PHƯƠNG TUẤN

 


Số lượt người xem: 0Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày:
    Quận Tân Phú: Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
    Tiếp tục phát huy việc tổ chức kể một mẫu chuyện hoặc một bài viết về Bác trong sinh hoạt tổ dân phố, mở rộng các hình thức tuyên truyền trong Nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện học tập và làm theo Bác trong các chức sắc, chức việc các tôn giáo
    Quận 4 tổ chức hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 và họp mặt cán bộ Mặt trận Xuân Mậu Tuất năm 2018
    cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 tổ chức họp mặt cán bộ Mặt trận Xuân Mậu Tuất năm 2018.
    Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 phối hợp Ban quản trị Hội quán Tuệ Thành tọa đàm “Giải pháp, kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
    Tại buổi tọa đàm có gần 20 ý kiến đóng góp, xây dựng, thảo luận để đánh giá thực trạng về tư tưởng của giới sinh viên người Hoa - Hội quán Tuệ Thành trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
    Quận 4, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm
    Thông qua Hội nghị này, đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên hệ thống Mặt trận nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
    Văn bản mới cập nhật
    Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
    Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
    Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
    Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
    Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
    Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
    Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

    Giá Vàng

    ĐVT: tr.đồng/lượng
    Loại Mua Bán
    Nguồn: Sacombank - SBJ

    Tỷ giá

    (Nguồn: EXIMBANK)