Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Hoạt động mặt trận thành phốThứ 2, Ngày 08/01/2018, 14:00

Cùng đồng lòng để năm 2018 là năm đột phá đối với Mặt trận

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tám (Khóa VIII) tiếp tục diễn ra không không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn và với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, Hội nghị đã hiệp thương cử ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng tham gia Ủy viên Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh

Bày tỏ sự xúc động và vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng phân công nhiệm vụ và được các cụ, các vị, các đồng chí trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tín nhiệm, thống nhất hiệp thương tham gia vào Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và cử làm Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch- Tổng thư ký Hầu A Lềnh cho rằng, đây là vinh dự lớn lao đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao phó. Đặc biệt trong bối cảnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng khẳng định rõ vị thế, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị và trong đời sống nhân dân.

Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho rằng, Mặt trận là nơi tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, là nơi nói lên tiếng nói của nhân dân, đồng hành cùng nhân dân, cổ vũ sáng kiến, hội tụ trí tuệ của các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, các vị chức sắc tôn giáo, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc và người Việt Nam ở nước ngoài… tạo nên sự đồng thuận, đồng lòng, sức mạnh tổng hợp vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Xác định rõ vinh dự lớn lao và trách nhiệm nặng nề, tân Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam nguyện sẽ đem hết sức mình cùng các cụ, các vị, các đồng chí trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung triển khai hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội 8 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần tiếp tục xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự chung sức, đồng lòng của tập thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp ông hoàn thành trọng trách của mình.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Hội nghị

Chúc mừng các vị, các đồng chí vừa được hiệp thương cử vào Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời chúc mừng đồng chí Hầu A Lềnh vừa được hiệp thương giữ chức vụ Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

“Tôi tin tưởng các đồng chí sẽ nỗ lực đóng góp thiết thực đối với công tác Mặt trận.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, sau hai ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, đoàn kết, dân chủ, thẳng thắng và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra với 58/378 ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội nghị và nhiều ý kiến góp ý bằng văn bản của các cụ, các vị, các đại biểu gửi tới Ban tổ chức Hội nghị.

“Các ý kiến thảo luận rất phong phú, đại diện cho các vùng, miền, trên nhiều lĩnh vực của các đại biểu ở cấp tỉnh, huyện, xã và khu dân cư; của đại biểu trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; của các nhà khoa học; chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu; của đảng viên và người ngoài Đảng. Đây chính là tình cảm, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của các cụ, các vị là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với đất nước, với Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng Hội nghị không chỉ được lắng nghe ý kiến góp ý về công việc của Mặt trận mà còn là nơi bày tỏ tình cảm sâu lắng của mỗi đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị cũng đã thống nhất khẳng định: công tác Mặt trận năm 2017 đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của đất nước và các địa phương; Các hoạt động của Mặt trận đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ của Quốc hội, Chính phủ các ban, bộ, ngành ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tăng cường tổng kết, rút kinh nghiệm, chú trọng đổi mới, sáng tạo trong công việc. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận tâm huyết, trách nhiệm, năng động và sáng tạo.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan, chính quyền các cấp đối với công tác Mặt trận, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận ở địa bàn khu dân cư, cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và các đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; đặc biệt là sự tham gia nhiệt huyết của các cụ, các vị, các đại biểu là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao cờ xuất sắc toàn diện cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam 9 tỉnh, thành phố

Bày tỏ niềm vui mừng khi Ban Bí thư đã sớm ban hành Chỉ thị số 17 về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024, đặc biệt Hội nghị được đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và trao đổi, thông tin với Hội nghị những vấn đề quan trọng của đất nước, động viên, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của hệ thống MTTQ, các tổ chức thành viên của Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở vào sự phát triển chung của đất nước trong năm 2017, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng những ý kiến gợi mở, định hướng của Thủ tướng về các nội dung cụ thể MTTQ Việt Nam cần chú trọng thực hiện trong năm 2018 là một trong những cơ sở quan trọng để Mặt trận các cấp xây dựng chương trình hành động của mình trong năm nay. 

Là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và là năm cuối chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Hội nghị và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018 để năm 2018 sẽ là năm đột phá đối với Mặt trận.

 

“Mặt trận các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp uỷ và phối hợp với chính quyền các cấp chăm lo cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với gia đình chính sách, các hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa và đặc biệt là đồng bào và chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử 5 vị tham gia Uỷ viên Uỷ ban; 3 vị tham gia Đoàn Chủ tịch; hiệp thương thống nhất cho thôi 7 vị không tham gia uỷ viên uỷ ban; hiệp thương cử ông Hầu A Lềnh giữ chức Phó Chủ tịch- Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; hiệp thương thống nhất Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam là thành viên của MTTQ Việt Nam. Hiện Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam có 6 vị; Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam có 64 vị; UBTƯ MTTQ Việt Nam có 381 vị. MTTQ Việt Nam hiện 47 tổ chức thành viên.

 

Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Trao tặng Huân chương Đại Đoàn Kết dân tộc cho các cá nhân tiêu biểu là bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam – dioxin và ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo. Hội nghị cũng đã trao tặng 9 Cờ Xuất sắc Toàn diện, 24 Cờ Xuất sắc và 30 Bằng khen cho UBMTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác Mặt trận năm 2017. Hội nghị cũng đã trao tặng 27 Kỷ niệm chương cho các cá nhân tiêu biểu là uỷ viên UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Hương Diệp

ảnh Quang Vinh (Nguồn TWMTTQVN)

 

 


Số lượt người xem: 0Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày:
    Quận Tân Phú: Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
    Tiếp tục phát huy việc tổ chức kể một mẫu chuyện hoặc một bài viết về Bác trong sinh hoạt tổ dân phố, mở rộng các hình thức tuyên truyền trong Nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện học tập và làm theo Bác trong các chức sắc, chức việc các tôn giáo
    Quận 4 tổ chức hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 và họp mặt cán bộ Mặt trận Xuân Mậu Tuất năm 2018
    cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 tổ chức họp mặt cán bộ Mặt trận Xuân Mậu Tuất năm 2018.
    Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 phối hợp Ban quản trị Hội quán Tuệ Thành tọa đàm “Giải pháp, kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
    Tại buổi tọa đàm có gần 20 ý kiến đóng góp, xây dựng, thảo luận để đánh giá thực trạng về tư tưởng của giới sinh viên người Hoa - Hội quán Tuệ Thành trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
    Quận 4, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm
    Thông qua Hội nghị này, đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên hệ thống Mặt trận nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
    Văn bản mới cập nhật
    Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
    Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
    Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
    Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
    Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
    Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
    Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

    Giá Vàng

    ĐVT: tr.đồng/lượng
    Loại Mua Bán
    Nguồn: Sacombank - SBJ

    Tỷ giá

    (Nguồn: EXIMBANK)