Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin hoạt động > Posts
 

 Posts

 

April, 2022

April 30
Bế giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022
April 29
Huyện Củ Chi - Ban thường trực UBMTTQVN xã Phú Hoà Đông tổ chức ra mắt mô hình “ Khu dân cư xanh – nếp sống đẹp” trên địa bàn
April 29
Quận 5 tổ chức tập huấn công tác văn phòng năm 2022
April 29
Đoàn MTTQ và các Hội quán đồng bào Hoa Quận 5 gặp gỡ lãnh đạo thành phố Thủ Đức
April 28
Đặc sắc Hội thi văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc Việt Nam
April 28
Hội nghị Ký kết liên tịch về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022
April 28
Lắng nghe, giải quyết các kiến nghị của cơ sở
April 28
Mặt trận Tổ quốc Quận 1 tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
April 27
MTTQ Quận 5 tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với lực lượng thu gom rác dân lập trên địa bàn quận
April 27
Quận 8 tổ chức tập huấn cho Cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2022
1 - 10Next