Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin hoạt động > Posts
 

 Posts

 

October, 2020

October 31
Mặt trận Quận 3 phối hợp tổ chức Lễ hội Ook-Om-Book năm 2020
October 31
TÂN BÌNH GIAO BAN CHUYÊN ĐỀ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN KHU PHỐ - QUÝ IV NĂM 2020
October 31
Mặt trận Quận 4 - Sôi nổi hội thi cán bộ Mặt trận cơ sở giỏi năm 2020
October 30
TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC
October 25
Mặt trận Quận 5 tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020
October 23
Mặt trận Quận 5 tổng kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp
October 22
Mặt trận Quận 6 tổ chức lớp tập huấn cán bộ mặt trận năm 2020
October 21
Thủ Đức tìm giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020
October 20
Nhà Bè tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp
October 16
Gò Vấp tổ chức hội nghị chuyên đề Nâng cao  hiệu quả hoạt động các Ban, Tổ tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường năm 2020
1 - 10Next