Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin hoạt động > Posts
 

 Posts

 

July, 2019

July 22
Cụm thi đua II tổ chức Hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội năm 2019”
July 22
Quận Bình Tân tổ chức Hội thi "Công đoàn Việt Nam  90 năm một chặng đường"
July 22
Quận Bình Tân nâng chất hoạt động Ủy ban Kiểm tra Công đoàn
July 22
Mặt trận Phú Nhuận tổ chức ngày hội An toàn giao thông năm 2019
July 19
Ủy ban MTTQVN quận Thủ Đức tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác năm 2019
July 19
MTTQ Nhà Bè tuyên truyền chương trình thi đua  “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2019
July 19
Bình Chánh sơ kết công tác dân tộc, tôn giáo 6 tháng đầu năm 2019
July 19
Quận 3 tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2019
July 19
Quận 3 tổ chức trao tặng Nhà tình nghĩa
July 19
Quận 3 tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ 2
1 - 10Next