Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin hoạt động > Posts
 

 Posts

 

May, 2019

May 23
Quận 11 khai giảng lớp tập huấn cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2019
May 16
Quận 11 thăm cơ sở Tôn giáo nhân lễ Phật Đản Phật lịch 2563 – Dương lịch 2019
May 16
Nâng cao chất lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
May 10
Thăm và chúc mừng Đại lễ Phật Đản (PL.2563 - DL.2019)
May 04
QUẬN 8 PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ “KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH”