Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin hoạt động > Posts
 

 Posts

 

March, 2019

March 31
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè tổ chức Hội nghị giao ban Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp và tuyên truyền biển, đảo năm 2019.
March 31
Hội đồng tư vấn Văn hóa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo khảo sát, đánh giá thực trạng nghèo và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.
March 31
Quận 8 tổ chức Hội nghị chuyên đề Giải pháp thực hiện công trình cải cách hành chính “Cải tiến phương thức, tác phong hiệu quả”
March 27
Quận 12 tổ chức tuyên truyền thời sự
March 26
Quận 8 tổ chức “Ngày hội áo dài Quận 8” Lần thứ 2 - năm 2019
March 22
Hội nghị tập huấn về kỹ năng giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW
March 18
Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc chung sức xây dựng quận 3 văn minh hiện đại nghĩa tình
March 15
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc và công tác tôn giáo
March 07
Quận Tân Phú, triển khai chương trình công tác mặt trận năm 2019
March 01
Quận 4, tập huấn kỹ năng giám sát, phản biện xã hội năm 2019
1 - 10Next