Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin hoạt động > Categories

Category : Hoạt động mặt trận Quận Huyện

September 11
Mặt trận Quận 8 tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT và Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
September 10
Bình Chánh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác dân tộc và công tác tôn giáo
September 10
Quận 9 đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo
September 10
Quận 11 tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 01, Kết luận 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác dân tộc và công tác Tôn giáo
September 06
Quận 8 tổ chức Ngày hội “Vì dòng kênh xanh” Lần 9 - Năm 2020
September 05
Mặt trận Quận 6 tổ chức Tọa đàm về Vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên
September 04
Quận Thủ Đức khen thưởng 15 tập thể và 07 cá nhân thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo
September 01
Quận 6 tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm công tác chăm lo học bổng Nguyễn Hữu Thọ và trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2020 – 2021
August 30
Quận Phú Nhuận tổng kết 20 năm thực hiện chăm lo học bổng Nguyễn Hữu Thọ giai đoạn 2001 - 2020 và trao học bổng năm học 2020 - 2021
August 29
Quận 5 sơ kết giai đoạn 02 đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025
1 - 10Next