Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin hoạt động > Categories

Category : Hoạt động mặt trận Quận Huyện

May 23
Quận 11 khai giảng lớp tập huấn cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2019
May 16
Quận 11 thăm cơ sở Tôn giáo nhân lễ Phật Đản Phật lịch 2563 – Dương lịch 2019
May 16
Nâng cao chất lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
May 04
QUẬN 8 PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ “KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH”
April 19
Quận Tân Bình Phối hợp tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019.
April 19
Mặt trận Quận 9 Thăm chúc mừng các cơ sở Công giáo Tin lành nhân lễ Phục sinh 2019
April 18
Quận 3 tổ chức Sơ kết 01 năm thực hiện quy chế phối hợp
April 17
Huyện Nhà Bè tổ chức tập huấn về nắm tình hình dư luận xã hội và tình hình Nhân dân năm 2019.
April 13
Quận 5 tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu phố Quý 2/2019
April 05
QUẬN 8 TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO NĂM 2019
1 - 10Next