Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin hoạt động > Categories

Category : Hoạt động mặt trận thành phố

September 10
Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố - cùng chia sẻ lan tỏa những điều tốt đẹp
September 10
LỊCH SỬ MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT
September 10
Công bố biểu trưng tuyên truyền nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
August 21
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 19 của Thành ủy trong công tác thi đua 200 ngày tại quận Phú Nhuận
July 25
Cụm thi đua 2 – Mặt trận Tổ quốc Thành phố Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm
July 15
Mặt trận Thành phố triển khai cuộc thi “Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai” năm 2020
July 13
Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020
June 30
Mặt trận Thành phố  tiếp tục lắng nghe, tập hợp ý kiến của Nhân dân để đóng góp xây dựng Thành phố
June 30
Mặt trận Thành phố và nỗ lực phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong 6 tháng đầu năm 2020
June 17
Mặt trận Thành phố tổ chức họp mặt nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).
1 - 10Next