Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin hoạt động > Categories

Category : Hoạt động mặt trận thành phố

October 08
Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cán bộ Mặt trận năm 2019
October 02
Nghiêng mình tiễn đưa nhân sĩ yêu nước Nguyễn Hữu Hạnh về cõi vĩnh hằng
September 20
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX thành công tốt đẹp
September 20
Hiệp thương cử 374 Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX
September 19
Phát huy dân chủ trong lấy ý kiến đóng góp cho Văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX
September 19
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển
September 18
Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX
September 17
Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức kỳ họp lần thứ nhất
September 16
Tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp
September 13
THÀNH ỦY GẶP GỠ ĐOÀN ĐẠI BIỆU TPHCM THAM DỰ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ IX
1 - 10Next