Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam > Posts
 

 Posts

 

April, 2019

April 22
TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
April 17
Quận 8 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
April 10
Khai mạc Hội chợ Triển lãm “Tôn vinh hàng Việt” năm 2019
April 02
Vào siêu thị  tránh nóng, dân Sài Gòn được mời nước lạnh miễn phí
April 02
Saigon Co.op sẽ bọc thực phẩm bằng lá chuối sạch trên diện rộng