Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tổng hợp > Categories

Category : Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư giỏi

October 18
Thành phố tổ chức Vòng thi Chung kết Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi lần thứ I” - năm 2014
October 08
Vòng thi bán kết - Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi lần thứ I” - năm 2014 cụm 3
October 07
Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi” Cụm 1 - Năm 2014
October 07
Bình Chánh tổ chức Hội thi “Trưởng Ban công tác Mặt trận giỏi” lần 1 – 2014
October 01
Hội thi “Trưởng Ban công tác Mặt trận giỏi” Lần I - năm 2014 tại quận Gò Vấp
September 30
Phú Nhuận tổ chức Hội thi “Trưởng ban công tác mặt trận giỏi “ Lần 1 – năm 2014
September 29
Quận 10 tổ chức hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi” lần I năm 2014
September 29
Quận 8 tổ chức hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi lần 1 - năm 2014
September 28
Bình Tân tổ chức Hội thi "Trưởng Ban công tác Mặt trận giỏi" năm 2014
September 28
Mặt trận quận 7 tổ chức Hội thi “Trưởng Ban công tác Mặt trận giỏi” lần 1 – năm 2014
1 - 10Next