Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh để phát huy sức mạnh của khối đoàn kết nhân dân Thành phố

 

 

          Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tô Thị Bích Châu - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tại buổi Họp mặt kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

 

 

 

          Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí.

          Trước tiên cho phép tôi thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý đã đến tham dự buổi họp mặt hôm nay. Xin kính chúc quý vị, các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công nhiều hơn nữa.

          Trong những ngày tháng 5 lịch sử này, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước nói chung, tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cũng như kiều bào ta ở nước ngoài đang hướng về Bác với tất cả lòng thành kính và thương nhớ Bác, càng thấm thía và biết ơn công lao trời biển của Bác. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng, và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

         Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí.

          Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho yêu nước, ở một vùng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan, Hồ Chí Minh đã sớm hấp thụ truyền thống văn hóa của dân tộc mà giá trị tập trung nhất là lòng yêu nước thiết tha, ý chí đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất, tinh thần khoan dung nhân ái, cố kết cộng đồng... Chính nền văn hóa ấy là một cội nguồn hun đúc nên nhân cách Hồ Chí Minh và là một nguồn gốc hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

          Với khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân, cho nước; ngày 05 tháng 6 năm 1911, trên chiếc tàu “Đô đốc Latuso torevilo” xuất phát từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Văn Ba đã bắt đầu cuộc hành trình dài 30 năm, bôn ba khắp năm châu bốn biển, vừa lao động, học tập, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới. Người đã tham gia hoạt động trong Đảng Xã hội Pháp, là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Chính cuộc hành trình này đã giúp Người hiểu rõ cội nguồn những khổ đau của nhân dân lao động là ở sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản đế quốc và hình thành nên ý thức giai cấp rõ rệt. Vì thế, Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin một cách tự nhiên, như một tất yếu lịch sử, và đã tìm thấy ở đó những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

          Người đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930, cùng Cương lĩnh chính trị đầu tiên, đường lối cách mạng Việt Nam đã cơ bản được hình thành, con đường cứu nước của Việt Nam đã cơ bản được xác định. Sự đúng đắn ngay từ đầu của tư tưởng, đường lối cách mạng Việt Nam do Hồ Chí Minh vạch ra đã được thực tiễn chứng minh và khẳng định; và chính trong quá trình vận động của cách mạng, tư tưởng, đường lối đó ngày càng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện dần, trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam.

          Trên  nền tảng tư tưởng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tất cả vì độc lập, tư do của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Người và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của cách mạng tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước do dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu," giải phóng hoàn toàn miền Bắc, xây dựng hậu phương lớn cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi bước đầu với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế mà hiện nay Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đang tiến hành.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là Lãnh tụ thiên tài và người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bác Hồ kính yêu của chúng ta không còn nữa, nhưng tên tuổi và sự nghiệp của Bác sẽ còn mãi mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta. Tư tưởng đạo đức, phong cách Người mãi luôn là một tấm gương vô cùng trong sáng và cao thượng, tượng trưng cho tinh hoa văn hóa Việt Nam. Bác không chỉ là một nhà tư tưởng lỗi lạc về văn hóa, sáng tạo ra một nền văn hóa mới, văn hóa cách mạng Việt Nam, kiến tạo ra một thời đại mới trong lịch sử phát triển của nền văn hóa dân tộc, mà chính bản thân Bác, cuộc sống của Bác, những việc làm bình thường hằng ngày của Bác là hiện thân của nền văn hóa mới Việt Nam, là mẫu mực của con người Việt Nam.

          Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của những năm bôn ba, lăn lộn trong hoạt động thực tiễn, nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

          Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là những bài học quý báu, là tấm gương vô cùng trong sáng và cao thượng, kết tinh của tinh hoa văn hóa Việt Nam. Người không chỉ là một nhà tư tưởng lỗi lạc về văn hóa, sáng tạo ra một nền văn hóa mới, văn hóa cách mạng Việt Nam, kiến tạo ra một thời đại mới trong lịch sử phát triển của nền văn hóa dân tộc, mà chính bản thân Người, cuộc sống của Người, những việc làm bình thường hằng ngày của Người là hiện thân của nền văn hóa Việt Nam, là mẫu mực của con người Việt Nam. Tư tưởng, tâm hồn, cốt cách của Người là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kết tinh những giá trị văn hóa Phương Đông và Phương Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế.

          Cuộc đời của Người là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Người để lại cho chúng ta một tấm lòng nhân hậu, một tình cảm chan chứa yêu thương, vì nước, vì dân, vì Đảng; một trí tuệ anh minh, mẫn tiệp; một tầm nhìn xa rộng, sâu sắc; một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc.

          Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí.

          Xuất phát từ Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 27 tháng 3 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX), về việc tổ chức đợt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          Từ đó đến nay đã gần 17 năm và hiện nay, cùng với cả hệ thống chính trị Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đến cơ sở liên tục triển khai thực hiện theo chủ trương của Đảng, thông qua các Chỉ thị: Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (thực hiện từ năm 2007 đến năm 2011); Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2011 - 2016) và hiện nay là Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều công việc cụ thể, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… qua đó đẩy nhanh sự phát triển toàn diện của Thành phố về tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng v.v…

 

             Hệ thống Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên của Thành phố đã bám sát tư tưởng chủ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy trong học tập và làm theo Bác là: học tập và làm theo tình yêu thương con người, chăm lo cho Nhân dân; làm cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Thành phố, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chuyển biến nhận thức sâu sắc về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, có thái độ và thực tâm là công bộc của Nhân dân; tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức cao cả của Người, nghiêm túc thực hành đạo đức công vụ; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác…

 

          Học tập và làm theo Bác về phát huy dân chủ; về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh thông qua vận động Nhân dân tham gia ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua các hội nghị tiếp xúc giữa lãnh đạo, người đứng đầu với Nhân dân, các hội nghị phản biện xã hội góp ý về những dự án có liên quan đến đời sống người dân…

          Học tập và làm theo Bác về chăm lo đời sống Nhân dân bằng các mô hình, hoạt động thiết thực. Ngoài việc hàng năm đã vận động được hơn hàng trăm tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo, các hoàn cảnh còn khó khăn, chia sẻ, tương trợ đồng bào khó khăn khắp mọi miền đất nước, tại TP HCM, mỗi dịp tết cổ truyền, đạo lý “thương người như thể thương thân” lại được phát huy và lan tỏa qua chương trình chăm lo Tết cho đồng bào thành phố.

Đặc biệt, trong cơn đại dịch toàn cầu vừa qua, một lần nữa, mục tiêu “tất cả vì hạnh phúc của nhân dân” đã được Đảng, Chính phủ và toàn bộ hệ thống chính trị thống nhất hành động. Tại TP HCM, mục tiêu ấy càng xuyên suốt, quyết liệt, khoa học và đã mang lại hiệu quả bền vững trong từng giai đoạn, thời điểm phòng-chống dịch. An toàn cho cộng đồng đi liền với những giải pháp sống tiết kiệm nhưng không để bất cứ ai bị thiếu, đói, lãnh đạo TP HCM đã tận tâm, trách nhiệm trong các giải pháp phòng chống dịch.

Trong công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, từ tháng 2 đến nay, chính là tinh thần chỉ đạo sâu sắc, thiết thực của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, một trong những mục tiêu và thành quả của đại hội Đảng chính là nhìn lại để đề ra phương thức tốt hơn nữa trong việc chăm lo đời sống của nhân dân, cuộc sống hạnh phúc của nhân dân là một trong những chỉ tiêu quyết định thành công của một nhiệm kỳ đại hội. Cả cuộc đời cách mạng, người sáng lập nên tổ chức Đảng lại chính là người cống hiến trọn vẹn cho hạnh phúc nhân dân, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

          Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí.

          Hôm nay, chúng ta tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người, với lòng thành kính của những người con đất Việt, trong mỗi chúng ta không ai quên được công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta…

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố kêu gọi các cấp, các ngành và đồng bào Thành phố nỗ lực thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội năm 2020 của Thành phố; tiếp tục nỗ lực thực hiện chủ năm “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, để cùng nhau xây dựng Thành phố thân yêu của chúng ta ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; khắc phục khó khăn, gia tăng sản xuất, đẩy mạnh kinh doanh; thực hành tiết kiệm; tích cực hưởng ứng các biện pháp do Chính phủ đề ra để phát triển kinh tế, vượt qua những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra thời gian qua.

          Ra sức thi đua thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta, tham gia đợt sinh hoạt chính trị góp phần xây dựng Đảng, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đoàn kết nhân dân Thành phố, củng cố và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, tạo được sự đồng thuận xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, ngày càng xứng đáng với danh hiệu Thành phố anh hùng, Thành phố mang tên bác Hồ kính yêu.

          Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.

 


Số lượt người xem: 0Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
Quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các tôn giáo
Quận 4 học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Mặt trận quận Tân Phú tuyên dương 11 tập thể và 36 cá nhân là điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Người cán bộ Mặt trận thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Đó là anh Nguyễn Bảo Quốc - Chủ tịch UBMTTQVN phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Anh là một trong nhiều cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn quận Bình Tân trong những năm qua.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)