Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6

Suy nghĩ về học tập, làm theo tư tưởng, Phương pháp, phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong bài “DÂN VẬN” đăng trên báo Sự Thật ngày 15/10/1949, Bác Hồ viết rằng: “Những người phụ trách dân vận phải:“Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào công việc”. Những người phụ trách dân vận theo lời Bác Hồ nói là “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân”. Suy rộng ra, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức … trong hệ thống chính trị hiện nay đều phải phụ trách dân vận.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục đích của công tác dân vận là Vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hiện những công việc nên làm, những công việc Chính phủ, đoàn thể giao”. Muốn công tác dân vận đạt hiệu quả cao, mỗi người cán bộ, đảng viên phải tích cực phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ, nắm vững nghiệp vụ, phương pháp, tác phong dân vận. Cần tìm hiểu, nghiên cứu thấu đáo những ý tứ, nội dung mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu như là phương châm của công tác dân vận: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Óc nghĩ – Mắt trông” - thể hiện trí tuệ, tầm nhìn, bản lĩnh của người cán bộ dân vận: nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, sẵn sàng hướng dẫn, giải thích cho nhân dân những vấn đề mà họ chưa biết, chưa hiểu, chưa rõ; kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện những quan điểm, đường lối, chính sách, các phong trào cách mạng ích nước, lợi nhà…

Tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” - thể hiện phương pháp, tác phong của người cán bộ dân vận: năng động, sâu sát, lắng nghe, gần gũi với nhân dân, lúc nào lời nói cũng đi đôi với việc làm, chủ động tiếp cận tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để hỗ trợ, giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời tham mưu, kiến nghị, đề xuất với Đảng, với Nhà nước, với các cấp có thẩm quyền… giải quyết những vấn đề bức xúc, hợp lý, chính đáng của nhân dân.

Thực tế ở cơ sở hiện nay, hàng ngày, hàng giờ trong nội bộ nhân dân phát sinh biết bao nhiêu hoàn cảnh, tình huống, trường hợp… cần có sự  hướng dẫn, giúp đỡ, hòa giải, xây dựng nhằm tạo mối đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm trong nội bộ nhân dân. Người cán bộ dân vận, điều quí nhất là phải có cái tâm trong sáng, nhiệt thành, lòng dũng cảm: biết băn khoăn trăn trở trước những tệ nạn xã hội, sự thiếu dân chủ, bất công, đói nghèo, lạc hậu; có bản lĩnh chính trị vững vàng: nhìn kỹ nghĩ sâu, dám nói sự thật, bảo vệ cái đúng, lẽ phải, phê phán cái xấu, cái tiêu cực, bênh vực mạnh mẽ những quyền lợi hợp lý, chính đáng của người dân, của đoàn viên, hội viên trong giới, trong tổ chức của mình; biết tiếp thu, ủng hộ những điều hay, những nhân tố mới; khi nhận định, đánh giá vấn đề gì, nội dung gì phải sát đúng thực chất, đúng thực trạng tình hình, tránh hình thức, tô vẽ, chạy theo thành tích, bề nổi…

Công tác dân vận là công tác phải làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên ở tất cả các ngành, các cấp; phải làm hàng ngày không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, không phô trương theo vụ theo mùa. Đồng chí Lê Khả Phiêu - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) đã từng căn dặn cán bộ, đảng viên: “Nên dành thời giờ gặp dân, gặp người lao động, nhân viên trong cơ quan, đơn vị, gặp các cụ cách mạng lão thành, các cựu chiến binh, những người khiếu nại, gặp cử tri, gặp những người đang muốn trình bày ý kiến nguyện vọng, lắng nghe họ với tâm huyết của những người con trung hiếu yêu nước thương dân…. Chắc chắn sẽ rút ra được những điều bổ ích”[1].

Ngày nay, Đảng ta đã ban hành tương đối đầy đủ những chủ trương, nghị quyết, quyết định về công tác dân vận[2]. Trên địa bàn thành phố, Thành ủy đã ban hành Quyết định số 489-QĐ/TU ngày 16 tháng 7 năm 2011 về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình Hành động số 35-CTrHĐ/TU ngày 27 tháng 11 năm 2013 thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW … Những chủ trương, quan điểm của Đảng, của Thành ủy về công tác dân vận là kim chỉ nam cho mọi hoạt động về công tác vận động nhân dân trong tình hình hiện nay. Việc còn lại của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên là bắt tay vào thực hiện và thực hiện cho có hiệu quả.

Quá trình tham gia công tác dân vận, tôi nhận thấy, muốn làm tốt chức trách nhiệm vụ của mình, trước hết phải nắm được chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Thành ủy về công tác vận động nhân dân. Thường xuyên theo dõi, đọc, nghiên cứu, lưu trữ những nghị quyết, chỉ thị, kết luận; các bài phát biểu, bài viết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước …. Về những nội dung liên quan đến công tác vận động nhân dân … Tuy nhiên, nắm lý thuyết là cần thiết, song chưa đủ. Tôi nhớ một câu danh ngôn, đại ý: Mọi lý thuyết đều màu xám mà cây đời thì mãi mãi xanh tươi. Ý nói cuộc sống sẽ giải mã tất cả, chứng minh tất cả. Đúng như Bác Hồ nói: không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Phải thật thà nhúng tay vào công việc.

Hiệu quả công tác vận động nhân dân của người cán bộ là hoàn thành công việc được giao, biết nghiên cứu, tìm hiểu cơ chế, chính sách hiện tại liên quan đến đời sống, việc làm, sản xuất, kinh doanh của các giới, các giai cấp, các tầng lớp nhân dân … có phù hợp, có cần bổ sung, sửa đổi hay không; phương pháp, biện pháp xây dựng phong trào, đổi mới nội dung hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội như thế nào? Cách làm mới phù hợp với đặc thù của từng địa phương, đơn vị; nhiều địa phương, cơ sở cần sự hỗ trợ của cấp trên để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết của cơ sở; có những phong trào, mô hình, điển hình mới, tốt ở cơ sở cần được khuyến khích, động viên, nhân rộng …

Từ những vấn đề trên xâu chuỗi được tình hình, sự kiện, nội dung cốt lõi cần nắm, cần tham mưu, đề xuất, kiến nghị đối với lãnh đạo, cấp trên. Khi trình bày, tham mưu, đề xuất, kiến nghị vấn đề nào đó, phải có nội dung, địa phương, đơn vị, con người cụ thể và có quan điểm, ý kiến riêng của mình cùng với những căn cứ, cơ sở có sức thuyết phục. Đồng thời phải chuẩn bị trả lời những ý kiến của lãnh đạo, cấp có thẩm quyền đặt ra để làm sáng tỏ vấn đề …

Tôi lĩnh hội, đúc kết những kinh nghiệm từ tư tưởng, phương pháp, phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành bài thơ sau: Nước ta: dân chủ, cộng hòa/ Đảng lãnh đạo, nhân dân là chủ nhân/Lịch sử hơn bốn ngàn năm/“Lấy dân làm gốc” – cội nguồn tinh hoa/ Phát huy truyền thống ông cha/ Bác Hồ lập Đảng, dân ta kết đoàn/ Đánh tan đế quốc xâm loàn/ Pháp thua, Nhật bại, Mỹ tàn mộng du! Đẹp trời Tháng Tám mùa thu/ Tiếp xuân đại thắng mây mù xua tan!/ Dựng xây đất nước đàng hoàng/ Từng bước đổi mới sang trang mạnh giàu/ An dân: nhiệm vụ hàng đầu/ Năm bước công tác dài lâu đã từng/ Vì dân: xuống biển lên rừng/ Hiểu dân: hiểu thấu nỗi mừng, niềm lo/ Ý rằng: độc lập, tự do/ Mà dân chưa được ấm no cũng buồn! Tình dân dào dạt mưa nguồn/ Công tác dân vận nói suông sao thành!/ Mắt trông, óc nghĩ, tay làm/ Chân đi, miệng nói, tai dành lắng nghe/ Từ thành thị đến thôn quê/ Nhiệt tình giải quyết vấn đề dân mong/ Lời Bác tạc dạ, ghi lòng/“ Dân vận khéo” – Đại thành công, muôn đời !

Nguyễn Ngọc Cơ[1] Bài "Nhớ ngày 15 tháng 10" đăng trên báo Nhân dân, ngày 30/9/1999.

[2] Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25 tháng 02 năm 2010 về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3 tháng 6 năm 2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác quy chế dân chủ cơ sở; các nghị quyết về công tác của các tổ chức chính trị - xã hội …


Số lượt người xem: 1Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
Quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các tôn giáo
Quận 4 học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Mặt trận quận Tân Phú tuyên dương 11 tập thể và 36 cá nhân là điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Người cán bộ Mặt trận thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Đó là anh Nguyễn Bảo Quốc - Chủ tịch UBMTTQVN phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Anh là một trong nhiều cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn quận Bình Tân trong những năm qua.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)