Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh > Posts
 

 Posts

 

November, 2022

November 23
Khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường THPT Trần Khai Nguyên
November 11
Khánh thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Chùa Hoằng Linh,  xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi
November 11
Hệ thống Mặt trận Q3 phối hợp các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn Quận xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh