Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh > Posts
 

 Posts

 

July, 2019

July 30
Quận 7 tổ chức hành trình về nguồn “Theo dấu chân Người”
July 26
Cảm xúc và suy nghĩ khi đọc lại Di chúc của Bác Hồ
July 24
Hội thi trực tuyến "Nhớ lời Di chúc theo chân Bác"
July 23
Hội thi trực tuyến tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc và 70 năm bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh
July 18
Mặt trận quận Tân Phú tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề 50 năm thực hiện  Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)
July 12
Quận 4 tổ chức Hội nghị giới thiệu những nội dung cơ bản về “Di chúc" của Chủ tịch  Hồ Chí Minh và triển khai Chủ đề năm 2019
July 12
Bình Chánh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai chủ đề năm 2019
July 08
Quận 5 tổ chức hội nghị chuyên đề Chỉ thị 05, Chủ đề năm 2019 trong đồng bào công giáo Năm 2019
July 02
Huyện Củ Chi  tổ chức hội nghị chuyên đề 50 năm  thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và công tác tuyên truyền biển đảo năm 2019