Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh > Posts
 

 Posts

 

May, 2016

May 26
Hành trình 105 năm, ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
May 18
Quận 4 tổ chức Hội nghị chuyên đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân
May 17
“Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu quên lợi ích riêng mà nghĩ lợi chung. Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu”
May 14
Học Bác cách viết báo
May 08
MTTQ Tân Bình tổ chức tổng kết 5 năm tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn (2011 – 2015)
May 01
Nhớ lời Bác dạy: “ Cần kiệm xây dựng nước nhà”