Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh > Posts
 

 Posts

 

October, 2015

October 27
Quận 8 tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các cơ sở Tôn giáo trên địa bàn quận
October 10
Tư tưởng Hồ Chí Minh xem “nói đi đôi với làm”