Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh > Posts
 

 Posts

 

August, 2015

August 28
Lời của Bác Hồ thấm từng tiếng, ấm vào lòng mong ước
August 25
Học cách sống giản dị và gần gũi của Bác
August 18
Quận 5 phối hợp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo quận 5 tổ chức tọa đàm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chủ đề năm 2015 trong chức sắc Phật giáo quận 5
August 15
Chủ tịch Hồ Chí Minh với nghệ thuật vận động và đối ngoại nhân dân trong toàn quốc kháng chiến
August 08
Tân Bình tọa đàm “Phát huy vai trò của Tôn giáo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”