Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh > Posts
 

 Posts

 

May, 2014

May 19
Quận 10 tổ chức Hội nghị tuyên dương “ Người tốt việc tốt” và “Những đển hình tiên tiến trong việc thực hiện chỉ thị 03”
May 14
Quận 9 tổ chức tọa đàm nhân rộng mô hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”