Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh > Categories

Category : H���c t���p v�� l��m theo t�� t�����ng, �����o �����c, phong c��ch H��� Ch�� Minh

November 11
Khánh thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Chùa Hoằng Linh,  xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi
November 11
Hệ thống Mặt trận Q3 phối hợp các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn Quận xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh
October 31
Quận 11 tổ chức lễ ra mắt “Thư viện sách nói”
October 28
Khánh thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại các cơ sở Tôn giáo và Hội quán đồng bào Hoa
October 27
Huyện Củ Chi: Lễ ra mắt khánh thành Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh
October 25
Sôi nổi Hội thi thiết kế báo tường với chủ đề “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” về khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
October 24
Phường 8 Quận 4 tổ chức ra mắt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Chùa Phật Bửu
October 19
Ra mắt góc học tập văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Linh Châu
October 17
Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Chùa Sùng Nghiêm
October 15
Phường 4 Quận 10 ra mắt mô hình “ Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với cơ sở tôn giáo”
1 - 10Next