Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh > Categories

Category : Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

October 11
Tân Bình tổ chức tọa đàm về bài báo “Dân vận”
September 23
Quận 1 tổ chức tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho các chức sắc và đồng bào Phật giáo
September 01
Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
August 29
Huyện Nhà Bè tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
August 24
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của cán bộ Mặt trận hiện nay
August 23
Quận 6 tổ chức tọa đàm về “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"
August 19
Tân Phú tổ chức Hội thi tìm hiểu về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
August 14
Bình Thạnh - Phối hợp tổ chức triển lãm bộ ảnh “50 năm vững bước theo Người”
August 09
Quận 4 tổ chức Hội thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh
August 03
Hội thi “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác” năm 2019
1 - 10Next