Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn MTTQVNThứ 4, Ngày 10/10/2012, 14:40

Tìm hiểu thêm về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 

            Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận trong hệ thống chính trị của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hình thức hiện tại của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Biểu tượng của Mặt trận Tổ quốc

 

Lịch sử

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam là tên chung cho nhiều hình thức tổ chức được thành lập trong những giai đoạn khác nhau.

- Ngày 18/11/1930, chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập Hội Phản đế Đồng minh - hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

- Tháng 11/1936, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương tạm thời chưa nêu khẩu hiệu "đánh đổ đế quốc Pháp" và "tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày", quyết định thành lập Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương.

- Tháng 6/1938, đổi tên thành Mặt trận Thống nhất Dân chủ Đông Dương, gọi tắt là Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

- Tháng 11/1939, với chủ trương tạm gác khẩu hiệu ruộng đất, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế Đông Dương được thành lập.

- Ngày 19/5/1941, Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, gọi tắt là Mặt trận Việt Minh, được thành lập với mục tiêu cách mạng dân tộc giải phóng.

- Ngày 29/5/1946, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam gọi tắt là Hội Liên Việt được thành lập nhằm thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia.

- Ngày 7/3/1951, Mặt trận Liên Việt được thành lập từ sự thống nhất của hai tổ chức Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt. Ủy ban toàn quốc gồm 53 thành viên do Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch. Chủ tịch danh dự: Hồ Chí Minh.

- Ngày 10/9/1955, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập nhằm tập họp các lực lượng nhân dân cho cuộc chiến tranh chống Mỹ và "cách mạng xã hội chủ nghĩa" ở miền Bắc. Chủ tịch danh dự: Hồ Chí Minh, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương: Tôn Đức Thắng.

- Ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập với mục tiêu chống chính phủ Việt Nam Cộng hoà và sự can thiệp của Mỹ. Chủ tịch: Nguyễn Hữu Thọ.

- Ngày 20/4/1968, sau Sự kiện Tết Mậu Thân, Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình Việt Nam được thành lập nhằm tập họp dân thành thị ra đời, cũng với mục tiêu chống chính phủ Việt Nam Cộng hoà và sự can thiệp của Mỹ. Chủ tịch: Trịnh Đình Thảo.

- Ngày 31/1 đến 4/2/1977, Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất 3 tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình Việt Nam thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (mới).

 

Các kỳ đại hội của Mặt trận Tổ quốc

 

Đại hội lần thứ I

Thời gian: 31/1 đến 4/2/1977

Địa điểm: Hội trường Thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân sự

Chủ tịch danh dự: Tôn Đức Thắng

Chủ tịch: Hoàng Quốc Việt

Tổng Thư ký: Nguyễn Văn Tiến

 

Đại hội lần thứ II

Thời gian: 12 đến 14/5/1983

Địa điểm: Hội trường Ba Đình, Hà Nội

Nhân sự

Chủ tịch danh dự: Hoàng Quốc Việt

Chủ tịch: Huỳnh Tấn Phát

Tổng Thư ký: Nguyễn Văn Tiến

 

Đại hội lần thứ III

Thời gian: 2 đến 4/11/1988

Địa điểm: Hội trường Ba Đình, Hà Nội

Nhân sự

Chủ tịch danh dự: Hoàng Quốc Việt

Chủ tịch: Nguyễn Hữu Thọ

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Phạm Văn Kiết

 

Đại hội lần thứ IV

Thời gian: 17 đến 19/8/1994

Địa điểm: Hội trường Ba Đình, Hà Nội

Nhân sự

Chủ tịch danh dự: Nguyễn Hữu Thọ

Chủ tịch: Lê Quang Đạo

Tổng Thư ký: Trần Văn Đăng

 

Đại hội lần thứ V

Thời gian: 26 đến 28/8/1999

Địa điểm: Hội trường Ba Đình, Hà Nội

Nhân sự

Chủ tịch: Phạm Thế Duyệt

Tổng Thư ký: Trần Văn Đăng

 

Đại hội lần thứ VI

Thời gian: 21 đến 23/9/2004

Địa điểm: Hội trường Ba Đình, Hà Nội

Nhân sự

Chủ tịch: Phạm Thế Duyệt

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Huỳnh Đảm

 

Cơ quan ngôn luận: Báo Đại Đoàn Kết

 

Vai trò

Điều 9 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1992) quy định

"Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Mặt trận phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức Nhà nước.

Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên hoạt động có hiệu quả."

 

Tổ chức thành viên

Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hội Nông dân Việt Nam

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Các Lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam

Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Liên hiệp các tổ chức Hoà bình, Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam

Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Hội Luật gia Việt Nam

Hội Nhà báo Việt Nam

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Hội Y học dân tộc cổ truyền Việt Nam

Tổng hội Y Dược học Việt Nam

Hội Lịch sử Việt Nam

Hội Làm vườn Việt Nam

Hội Sinh vật cảnh Việt Nam

Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Hội thánh Tin lành Việt Nam

Hội Người mù Việt Nam

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi

Hội Kế hoạch hoá gia đình

Hội Khuyến học Việt Nam

Hội Người cao tuổi Việt Nam

Hội Châm cứu

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam


Số lượt người xem: 4Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

  • ĐIỀU LỆ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (27-09-2014)
   ĐIỀU LỆ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
   Cập nhật ngày 27-09-2014
   Điều lệ này đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 năm 2014 nhất trí thông qua.
  • VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI (03-01-2013)
   VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
   Cập nhật ngày 03-01-2013
   Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta hiện nay. Sự qui định này là do yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, là xuất phát tư thể chế chính trị: nước ta là nước dân chủ, mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Đây là vấn đề lịch sử, vấn đề truyền thống. Vai trò của Mặt trận không phải tự Mặt trận đặt ra mà là do chính nhân dân, chính lịch sử thừa nhận.
  • Danh sách các vị trong Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam trước 30/4/1975 (10-10-2012)
   Danh sách các vị trong Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam trước 30/4/1975
   Cập nhật ngày 10-10-2012
  • ĐIỀU LỆ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (10-10-2012)
   ĐIỀU LỆ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
   Cập nhật ngày 10-10-2012
   Điều lệ này đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 năm 2009 nhất trí thông qua
  • VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI (10-10-2012)
   VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
   Cập nhật ngày 10-10-2012
   Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta hiện nay. Sự qui định này là do yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, là xuất phát tư thể chế chính trị: nước ta là nước dân chủ, mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Đây là vấn đề lịch sử, vấn đề truyền thống. Vai trò của Mặt trận không phải tự Mặt trận đặt ra mà là do chính nhân dân, chính lịch sử thừa nhận.

   TIN ĐÃ ĐƯA

   • BIỂU TRƯNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (10-10-2012)
    BIỂU TRƯNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
    Cập nhật ngày 10-10-2012
    Biểu trưng hình tròn tượng trưng cho khối thống nhất dân tộc chung mục đích xây dựng một nước Việt Nam dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
   • Ðịa chỉ và Số điện thoại liên hệ (10-10-2012)
    Ðịa chỉ và Số điện thoại liên hệ
    Cập nhật ngày 10-10-2012
   • MỐI QUAN HỆ GIỮA MẶT TRẬN VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ (31-05-2006)
    MỐI QUAN HỆ GIỮA MẶT TRẬN VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
    Cập nhật ngày 31-05-2006
    a/ Mối quan hệ giữa Đảng với Mặt trận có một đặc điểm đáng chú ý: Đảng vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận
   • TÊN GỌI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (26-05-2006)
    TÊN GỌI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
    Cập nhật ngày 26-05-2006
    (Bài phát biểu của ông Xuân Thuỷ, Uỷ viên Ban Trù bị Đại hội hợp nhất 3 tổ chức Mặt trận - Đại hội 1 (tháng 2 năm 1977) Chúng tôi hiểu rằng tất cả các quý vị đều tán thành bản Báo cáo Chính trị của Ban trù bị Đại hội do đồng chí Hoàng Quốc Việt trình bày, tán thành bản dự thảo Chương trình Chính trị, tán thành bản dự thảo Điều lệ. Song trước khi Đại hội thông qua những văn kiện quan trọng này, theo đề nghị của một số vị, xin Đại hội cho phép tôi trình bày thêm về cái tên: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
   • NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA MẶT TRẬN (26-05-2006)
    NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA MẶT TRẬN
    Cập nhật ngày 26-05-2006
    Mặt trận Dân tộc thống nhất được tổ chức trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng về địa vị và độc lập về tổ chức. Quan hệ giữa các thành viên trong Mặt trận được thực hiện theo các nguyên tắc:
   Xem tiếp
   Xem theo ngày:
   Tân Bình tổ chức tọa đàm về bài báo “Dân vận”
   “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, buổi tọa đàm góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa tác phẩm “Dân vận” của Bác cũng như là định hướng cho công tác dân vận của Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thề trên địa bàn quận trong thời gian tới.
   Quận 1 tổ chức tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho các chức sắc và đồng bào Phật giáo
   Hội nghị đã tích cực tiếp nhận thông tin tuyên truyền, tham gia thảo luận và đề xuất một số nội dung, giải pháp liên quan đến việc triển khai thực hiện các chuyên đề, nhất là bày tỏ tình yêu và lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
   Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
   Ngày 31/8/2019, Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2019.
   Huyện Nhà Bè tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
   Văn bản mới cập nhật
   Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
   Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
   Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
   Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
   Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
   Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
   Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

   Giá Vàng

   ĐVT: tr.đồng/lượng
   Loại Mua Bán
   Nguồn: Sacombank - SBJ

   Tỷ giá

   (Nguồn: EXIMBANK)