Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn MTTQVNThứ 4, Ngày 10/10/2012, 14:40

Danh sách các vị trong Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam trước 30/4/1975

DANH SÁCH CHÁNH PHỦ CÁCH MẠNG

LÂM THỜI CỘNG HOÀ MIỀN NAM VIỆT NAM

 

01

K. trúc sư Huỳnh Tấn Phát

Chủ tịch

02

Bác sĩ Phùng Văn Cung

Phó Chủ tịch kiêm

Bộ Trưởng Bộ Nội vụ

03

Giáo sư Nguyễn Văn Kiết

Phó Chủ tịch kiêm

Bộ Trưởng Bộ Giáo dục -Thanh niên

04

Ông Nguyễn Ðóa

Phó Chủ tịch

05

Ông Trần Bửu Kiếm

Bộ Trưởng

Phủ Chủ tịch

06

Ông Trần Nam Trung

Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng

07

Bà Nguyễn Thị Bình

Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao

08

Kỹ sư Phan Văn Bổn

Bộ Trưởng Bộ Kinh tế- Tài chánh

09

Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước

Bộ Trưởng Thông tin- Văn hoá

10

Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa

Bộ Trưởng Bộ Y tế

- Xã hội và Thương binh

11

Ông Trương Như Tảng

Bộ Trưởng Bộ Tư pháp

12

Ông Ung Ngọc Ky

Thứ Trưởng Phủ Chủ tịch

13

G.sư Nguyễn Ngọc Thưởng

Thứ Trưởng Bộ Nội vụ

14

Ông Ðồng Văn Cống

Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng

15

Ông Nguyễn Chánh

Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng

16

Ông Lê Quang Chánh

Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao

17

Ông Hoàng Bích Sơn

Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao

18

Ông Nguyễn Văn Triệu

Thứ Trưởng Bộ Kinh tế - Tài chánh

19

Nhà văn Thanh Nghị

Thứ Trưởng Bộ Thông tin - Văn hoá

20

Nhà văn Lữ Phương

Thứ Trưởng Bộ Thông tin - Văn hoá

21

Giáo sư Lê Văn Chí

Thứ Trưởng Bộ Giáo dục

và Thanh niên

22

Ông Hồ Hữu Nhựt

Thứ Trưởng Bộ Giáo dục

và Thanh niên

23

Bác sĩ Hồ Văn Huê

Thứ Trưởng Bộ Y tế

Xã hội và Thương binh

24

Bà Bùi Thị Mè

Thứ Trưởng Bộ Y tế

Xã hội và Thương binh

25

Kỹ sư Lê Văn Thả

Thú Trưởng Bộ Tư pháp

 

Ghi chú: Năm 1971, Kỹ sư Cao Văn Bổn bị bệnh mất. Năm 1975, Ông Dương Kỳ Hiệp được cử quyền Bộ Trưởng Bộ Kinh tế- Tài chánh. Danh sách do Ông Ung Ngọc Ky ghi lại ngày 18-3-1995

 

DANH SÁCH HỘI ÐỒNG CỐ VẤN CHÍNH PHỦ

CÁCH MẠNG LÂM THỜI CỘNG HOÀ MIỀN NAM VIỆT NAM

 

01

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Chủ tịch

02

Luật sư Trịnh Ðình Thảo

Phó Chủ tịch

03

Ông Y Bih Alê- Ô

Ủy viên

04

Ông Huỳnh Cương

Ủy viên

05

Hoà Thượng Thích Ðôn Hậu

Ủy viên

06

Ông Huỳnh Văn Trí

Ủy viên

07

Ông Nguyễn Công Phương

Ủy viên

08

Kỹ sư Lâm Văn Tết

Ủy viên

09

Ông Võ Oanh

Ủy viên

10

Ông Lê Văn Giáp

Ủy viên

11

Thiếu tá Huỳnh Thanh Mừng

Ủy viên

12

Ông Phạm Ngọc Hùng

Ủy viên

13

Bà Nguyễn Ðình Chi

Ủy viên

 

Danh sách do Ông Ung Ngọc Ky

ghi lại ngày 18-3-1995

 

DANH SÁCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG LIÊN MINH

CÁC LỰC LƯỢNG DÂN TỘC, DÂN CHỦ VÀ HOÀ BINH VIỆT NAM

 

01

Luật sư Trịnh Dình Thảo

Chủ tịch

02

Hoà Thượng Thích Ðôn Hậu

Phó Chủ tịch

03

Kỹ sư Lâm Văn Tết

Phó Chủ tịch

04

Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ

Tổng Thư kỵ

05

Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa

Phó Tổng Thư ký

06

Nhà Văn Thanh Nghị

Phó Tổng Thư ký

07

Sinh viên Lê Hiếu Ðằng

Phó Tổng Thư ký

08

Giáo sư Nguyễn Văn Kiết

Ủy viên Thường trực

09

Huỳnh Văn Nghị

(Chồng Bà Dương Quỳnh Hoa)

Chuyên viên Cao cấp

10

Nhà báo Trần Triệu Luật

 

 

Danh sách do Ông Ung Ngọc Ky

ghi lại ngày 18-3-1995

 

DANH SÁCH LIÊN MINH CÁC LỰC LƯỢNG

DÂN TỘC, DÂN CHỦ VÀ HOÀ BINH KHU SÀI GÒN- GIA ÐỊNH

 

01

Giáo sư Lê Văn Giáp

Chủ tịch

02

Trương Như Tảng

Phó Chủ tịch

03

Ông Hồ Hữu Nhựt

Tổng Thư kỵ

04

Bà Vân Trang

Phó Tổng Thư ký

05

Nhà văn Lữ Phương

Phó Tổng Thư ký

06

Ông Phạm Ngọc Hùng

Ủy viên

07

Kỹ sư Nguyễn Hữu Khương

Ủy viên

08

Nhà văn Thanh Lan

Võ Ngọc Thành

Ủy viên

09

Kỹ sư Cao Văn Bổn

Ủy viên

10

Kỹ sư Trần Thiện Tứ

Ủy viên

11

Ông Phú Hữu

Nguyễn Thạnh Cường

Ủy viên

12

Bà Liên Hoa Ngô Thị Phú

(Bà Trịnh Ðình Thảo)

Ủy viên

 

Danh sách do Ông Ung Ngọc Ky ghi lại ngày 18-3-1995. Ngoài ra còn có bà Phú Hữu, bà Giáo sư Nguyễn Văn Kiết không trong Ủy ban Liên minh Sài Gòn nhưng là diện nhân sĩ trong Liên minh được mời.


Số lượt người xem: 3Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

  • ĐIỀU LỆ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (27-09-2014)
   ĐIỀU LỆ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
   Cập nhật ngày 27-09-2014
   Điều lệ này đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 năm 2014 nhất trí thông qua.
  • VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI (03-01-2013)
   VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
   Cập nhật ngày 03-01-2013
   Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta hiện nay. Sự qui định này là do yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, là xuất phát tư thể chế chính trị: nước ta là nước dân chủ, mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Đây là vấn đề lịch sử, vấn đề truyền thống. Vai trò của Mặt trận không phải tự Mặt trận đặt ra mà là do chính nhân dân, chính lịch sử thừa nhận.
  • Tìm hiểu thêm về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10-10-2012)
   Tìm hiểu thêm về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
   Cập nhật ngày 10-10-2012
   Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận trong hệ thống chính trị của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hình thức hiện tại của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.
  • ĐIỀU LỆ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (10-10-2012)
   ĐIỀU LỆ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
   Cập nhật ngày 10-10-2012
   Điều lệ này đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 năm 2009 nhất trí thông qua
  • VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI (10-10-2012)
   VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
   Cập nhật ngày 10-10-2012
   Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta hiện nay. Sự qui định này là do yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, là xuất phát tư thể chế chính trị: nước ta là nước dân chủ, mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Đây là vấn đề lịch sử, vấn đề truyền thống. Vai trò của Mặt trận không phải tự Mặt trận đặt ra mà là do chính nhân dân, chính lịch sử thừa nhận.

   TIN ĐÃ ĐƯA

   • BIỂU TRƯNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (10-10-2012)
    BIỂU TRƯNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
    Cập nhật ngày 10-10-2012
    Biểu trưng hình tròn tượng trưng cho khối thống nhất dân tộc chung mục đích xây dựng một nước Việt Nam dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
   • Ðịa chỉ và Số điện thoại liên hệ (10-10-2012)
    Ðịa chỉ và Số điện thoại liên hệ
    Cập nhật ngày 10-10-2012
   • MỐI QUAN HỆ GIỮA MẶT TRẬN VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ (31-05-2006)
    MỐI QUAN HỆ GIỮA MẶT TRẬN VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
    Cập nhật ngày 31-05-2006
    a/ Mối quan hệ giữa Đảng với Mặt trận có một đặc điểm đáng chú ý: Đảng vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận
   • TÊN GỌI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (26-05-2006)
    TÊN GỌI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
    Cập nhật ngày 26-05-2006
    (Bài phát biểu của ông Xuân Thuỷ, Uỷ viên Ban Trù bị Đại hội hợp nhất 3 tổ chức Mặt trận - Đại hội 1 (tháng 2 năm 1977) Chúng tôi hiểu rằng tất cả các quý vị đều tán thành bản Báo cáo Chính trị của Ban trù bị Đại hội do đồng chí Hoàng Quốc Việt trình bày, tán thành bản dự thảo Chương trình Chính trị, tán thành bản dự thảo Điều lệ. Song trước khi Đại hội thông qua những văn kiện quan trọng này, theo đề nghị của một số vị, xin Đại hội cho phép tôi trình bày thêm về cái tên: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
   • NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA MẶT TRẬN (26-05-2006)
    NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA MẶT TRẬN
    Cập nhật ngày 26-05-2006
    Mặt trận Dân tộc thống nhất được tổ chức trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng về địa vị và độc lập về tổ chức. Quan hệ giữa các thành viên trong Mặt trận được thực hiện theo các nguyên tắc:
   Xem tiếp
   Xem theo ngày:
   Tân Bình tổ chức tọa đàm về bài báo “Dân vận”
   “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, buổi tọa đàm góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa tác phẩm “Dân vận” của Bác cũng như là định hướng cho công tác dân vận của Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thề trên địa bàn quận trong thời gian tới.
   Quận 1 tổ chức tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho các chức sắc và đồng bào Phật giáo
   Hội nghị đã tích cực tiếp nhận thông tin tuyên truyền, tham gia thảo luận và đề xuất một số nội dung, giải pháp liên quan đến việc triển khai thực hiện các chuyên đề, nhất là bày tỏ tình yêu và lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
   Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
   Ngày 31/8/2019, Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2019.
   Huyện Nhà Bè tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
   Văn bản mới cập nhật
   Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
   Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
   Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
   Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
   Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
   Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
   Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

   Giá Vàng

   ĐVT: tr.đồng/lượng
   Loại Mua Bán
   Nguồn: Sacombank - SBJ

   Tỷ giá

   (Nguồn: EXIMBANK)