Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Giám sát và phản biện xã hội > Posts
 

 Posts

 

May, 2019

May 18
HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH THÔNG QUA HỆ THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC”
May 03
Quận Tân Bình tọa đàm chuyên đề “Tình hình thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU”