Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Diễn đànThứ 6, Ngày 25/01/2019, 00:00

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP CẦN CHỌN NHÂN SỰ ĐỦ TÂM VÀ TẦM GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN

Căn cứ chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (ngày 04/01/2018), Đại hội MTTQVN các cấp đang tiến hành khẩn trương, tiến tới Đại hội MTTQVN lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024, với nỗ lực phản ánh cho được chất lượng thực chất, các hoạt động của MTTQ liên quan đến công tác lãnh đạo, tham mưu của đội ngũ cán bộ Mặt trận (MT)có tâm, tầm, yêu thích công tác MT, lăn lộn phong trào, gần gũi, lắng nghe nhân dân để không ngừng tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc nhất là ở cơ sở, khu dân cư.

 

PHÁT HUY NHỮNG KINH NGHIỆM TỐT

Từ rất sớm, ngày 06/02/2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTTQ Việt Nam có Thông tư số 28 hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp cả về nội dung báo cáo chính trị và đề án nhân sự, kèm theo hướng dẫn số 117 ngày 01/08/2018 về xây dựng báo cáo chính trị Đại hội có căn cứ chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Thủ tướng Chính phủ cũng có văn bản số 1115 ngày 30/08/2018 chỉ đạo các bộ ngành phối hợp tạo điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ kể cả về kinh phí. Mặt thuận lợi khác là trước đó Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gồm 5 tiêu chí (thay cho cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” có mặt trùng lắp, chồng chéo với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ở cấp tỉnh, thành, căn cứ hướng dẫn của MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đã triển khai hướng dẫn đối với các quận huyện, phường xã. Ban Thường vụ Tỉnh, Thành ủy có Thông tư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Từng Ủy ban MTTQ Việt Nam của 63 tỉnh thành đều chọn  01 quận hay huyện để tổ chức Đại hội điểm. Mỗi Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện chọn một phường hoặc xã tổ chức Đại hội điểm.

 

NHÌN THẲNG NHỮNG MẶT TỒN TẠI, KHIẾM KHUYẾT ĐỂ KHẮC PHỤC

 

1)Về bố cục báo cáo chính trị của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp:

- Theo điều 9, Hiến pháp 2013, về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ  Việt Nam: là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

2) Sự bất cập chồng chéo quá kéo dài giữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nộng thôn mới, đô thị văn minh” của MTTQVN và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của ngành văn hóa

Có nhiều nơi UBND cấp TP lại lấy 5 tiêu chí cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban MTTQ Việt Nam biến thành 5 tiêu chí của “khu phố văn hóa” thuộc UBNDTP. Cho đến nay, dưới sự chỉ đạo của ngành văn hóa, địa phương nào cũng tiếp tục công bố đạt “90-95% gia đình văn hóa”. Những con số hình thức, thiếu thuyết phục nhân dân này chính là biểu hiện chạy theo bệnh thành tích mà Bác Hồ phê phán gay gắt là “bệnh nói dối”, nay lại trái Hiến pháp 2013. Những con số thành tích bình xét cao chót vót ấy được hình thành bằng cách nào: Đến nay trong cả nước chưa có địa phương nào có phương thực và cách làm bảo đảm tính thực chất để thuyết phục xã hội và người dân về những con số thành tích màu hồng trong bối cảnh sự xuống cấp về mặt xã hội đang là vấn đề vô cùng nhức nhối. Chưa có gia đình nào gồm ông bà cha mẹ con cháu anh chị em ngồi lại để bàn bạc về 5 tiêu chí, đăng ký phù hợp với lứa tuổi và ngồi lại kiểm điểm xem có đạt tiêu chí hay không? Và ngay Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phải thừa nhận thực tế phũ phàng: “rất nhiều gia đình bỗng nhiên nhận danh hiệu gia đình văn hóa đã rất ngạc nhiên không hiểu sao lại được nhận, đã đạt tiêu chí gì và cảm thấy rất ái ngại”. Thực tế, hàng chục ngàn bảng khu phố văn hóa khắp TP HCM dưới danh nghĩa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờng sống văn hóa” mà đằng sau diễn ra biết bao tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, tệ nạn ma túy ...

Trong nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 88 chứa đựng nhiều bất cập, trong hàng chục bộ có quy chế phối hợp với MTTQVN không hề đề cập  xây dựng gia đình văn hóa,, bởi nó trái hiến pháp 2013. Hiện nay chỉ duy nhất Bộ VHTTDL tiếp tục áp đặt “gia đình văn hóa” trong thực hiện quan hệ phối hợp với MTTQVN. Mặt khác, mặc dù có cuộc vận động “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhưng Bộ xây dựng chưa hề xây dựng tiêu chí đô thị văn minh như đã thỏa thuận.

Tất cả các văn bản trên trái với tinh thần của Hiến pháp 2013, không căn cứ Hiến pháp 2013 một cách nghiêm túc.

 

3) Ban công tác mặt trận khu phố chưa đủ để sâu sát dân và các hộ gia đình.

Theo pháp luật hiện hành, hệ thống chính quyền có 4 cấp: Trung ương, tỉnh thành, quận huyện, phường xã, với hai nấc khu phố, tổ dân phố ở cơ sở. Về  hệ thống Mặt trận thực tế có 4 cấp: MTTQ Trung ương; tỉnh, thành; quận, huyện…  Qua đó, cho thấy sự thiếu đồng bộ trong thực hiện quan hệ phối hợp giữa chính quyền và Mặt trận ở cơ sở địa bàn khu dân cư.

 

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Để phát huy huy vai trò thực chất của MTTQVN các cấp, kiến nghị:

1.Hoàn chỉnh bố cục báo cáo chính trị Đại hội MTTQ các cấp. Bố cục nên như sau:

1- Tình hình chung;

2- Sự đồng thuận của người dân đối với nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, Hiến pháp 2013; sự trăn trở, bức xúc của người dân trước sự vi phạm luật của cán bộ, đảng viên.

3- Về khối đại đoàn kết, nói rõ các tầng lớp, các giới như công nhân, viên chức, thanh niên, phụ nữ, dân tộc, tôn giáo hoạt động, đóng góp gì cho sức mạnh đoàn kết.

4- Các cuộc vận động, phong trào thi đua nên bám vào  5 tiêu chí cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gồm đến 51 nhiệm vụ cụ thể. Làm rõ phong trào chung do MTTQ chủ trì, làm đầu mối phối hợp là chính và các phong trào mà MTTQ chỉ tham gia không chủ trì. Tập trung vấn đề giảm nghèo xây dựng gia đình hạnh phúc theo hiến pháp 2013.

5- Về công tác dân tộc, tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài và thân nhân ở VN.

6- Các tổ chức thành viên có tham gia hoạt động phối hợp với MTTQ trong các phong trào do MTTQ chủ trì.

7- Công tác tổ chức và cán bộ chú ý hoạt động của ban thường trực MT, hoạt động của các ủy viên MTTQ không chuyên trách; sinh hoạt định kỳ của MTTQ phường với các  ban công tác MT khu phốvà tồ công tác MT ở địa bàn tồ dân phố (nếu đã thành lập). Định kỳ UBMTTQ cấp dưới góp ý cho UBMTTQ cấp trên. Định kỳ rà soát mối quan hệ của cơ chế “Đảng lãnh đạo bằng nghị quyết, Chính quyền quản lý điều hành bằng kế hoạch, MTTQ vận động, thuyết phục, giám sát phản biện xã hội, Nhân dân phát huy quyền làm chủ bằng quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ…

Do đó, cách làm trên sẽ giảm sự lúng túng của Ủy ban MTTQ Việt Nam  cấp dưới.

Thực tiễn hàng chục năm chứng minh sự bất cập chồng chéo giữa các cuộc vận động của MTTQ với phong trào đời sống văn hóa của chính quyền nhất là về xây dựng gia đình văn hóa không thực chất mà lãnh đạo các cấp, báo chí, dư luận quần chúng không đồng tình.

Kiên quyết xóa bỏ danh hiệu “gia đình văn hóa, khu phố văn hóa” trái Hiến pháp 2013, và thực hiện danh hiệu gia đình hạnh phúc theo đúng hiến pháp 2013. Tại đại hội XII của Đảng,Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ước vọng xây dựng đất nước hạnh phúc, gia đình hạnh phúc theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh. Đầu năm 2019, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng còn nhấn mạnh, trước mặt trái của cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế, cần phải xây dựng gia đình hạnh phúc như Hiến pháp 2013 đã ghi rõ. Tinh thần này này đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bí thư thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nêu lên trong các phát biểu của mình. Và trong tình hình hiện nay, chỉ có xây dựng gia đình hạnh phúc mới phù hợp với đòi hỏi thực tiễn cuộc sống, góp phần đắc lực vào việc đẩy lùi các tệ nạn xã hội. MTTQVN cũng đã có đề nghị Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều chỉnh thành “gia đình hạnh phúc” theo Hiến pháp 2013. Không ai có thể đứng trên hiến pháp. Trên đây cũng là nguyện vọng của đa số nhân dân.

4) Cần thực hiện Tổ công tác MT ở địa bàn tổ dân phố là nấc sát dân sát gia đình nhất. Tại các thành phố với tốc độ và tích chất đô thị hóa cao như ngày nay thì khu phố rất rộng, nhất thiết thành lập tổ công tác MT bảo đảm thực thi sự gần dân của Mặt trận. Chính tổ dân phố với nấc thấp nhất là Tổ CTMT mới đủ điều kiện tiếp xúc mọi người; dù làm việc ở đâu ai cũng về đây sinh sống và chính ở nấc này tổ công tác MT thật sự là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Việc hình thành các Tổ CTMT như thí điểm tại Khu phố 4 phường 7, quận 3, TP.HCM cho thấy đây là chính là cách làm đổi mới phương thức hoạt động từ cơ sở, phát huy nhiều nhân tố tiêu biểu tham gia công tác Mặt trận gắn bó với đời sống nhân dân. Đây là vấn đề mang tính đột phá trong công tác Mặt trận tại TP.HCM có vai trò “đầu tàu” tác động đến cả nước. Cũng như trước đây, kiến nghị Ban thường trực UBTWMTTQVN chính thức cho thí điểm thành mô hình, bắt đầu từ TP HCM là nơi đầu tiên có thành lập Ban công tác MT và có mô hình “xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo”. Từ phường 21 quận Bình Thạnh  20 căn nhà đầu tiên được khánh thành với sự chứng kiến của cố Tổng bí thư Lê Duẩn, cố Phó Thủ tướng Phạm Hùng, cố Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Linh, những năm 1980. Mô hình từ một phường nhân ra cả quận Bình Thạnh, rồi nhân rộng ra 17 quận huyện TP.HCM. Sau đó Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lấy mô hình này nhân rộng ra cả nước.

Nguyễn Hữu Châu


Số lượt người xem: 1Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày:
    Tân Bình tổ chức tọa đàm về bài báo “Dân vận”
    “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, buổi tọa đàm góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa tác phẩm “Dân vận” của Bác cũng như là định hướng cho công tác dân vận của Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thề trên địa bàn quận trong thời gian tới.
    Quận 1 tổ chức tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho các chức sắc và đồng bào Phật giáo
    Hội nghị đã tích cực tiếp nhận thông tin tuyên truyền, tham gia thảo luận và đề xuất một số nội dung, giải pháp liên quan đến việc triển khai thực hiện các chuyên đề, nhất là bày tỏ tình yêu và lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
    Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
    Ngày 31/8/2019, Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2019.
    Huyện Nhà Bè tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
    Văn bản mới cập nhật
    Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
    Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
    Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
    Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
    Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
    Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
    Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

    Giá Vàng

    ĐVT: tr.đồng/lượng
    Loại Mua Bán
    Nguồn: Sacombank - SBJ

    Tỷ giá

    (Nguồn: EXIMBANK)