Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết web

Tiện ích

Thăm dò ý kiến

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
9
7
3
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
6
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến hết tháng 7 năm 2016
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến hết tháng 7 năm 2016
(26-08-2016) | Xem chi tiết
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến hết tháng 6 năm 2016
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến hết tháng 6 năm 2016
(01-07-2016) | Xem chi tiết
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến hết tháng 4 năm 2016
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến hết tháng 4 năm 2016
(03-05-2016) | Xem chi tiết
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến hết tháng 02 năm 2016
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến hết tháng 02 năm 2016
(04-04-2016) | Xem chi tiết
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến hết tháng 01 năm 2016
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến hết tháng 01 năm 2016
(02-02-2016) | Xem chi tiết
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến cả năm 2015
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến cả năm 2015
(31-12-2015) | Xem chi tiết
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến hết tháng 11 năm 2015
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến hết tháng 11 năm 2015
(02-12-2015) | Xem chi tiết
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến hết tháng 10 năm 2015
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến hết tháng 10 năm 2015
(01-11-2015) | Xem chi tiết
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến hết tháng 9 năm 2015
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến hết tháng 9 năm 2015
(30-09-2015) | Xem chi tiết
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến hết tháng 8 năm 2015
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến hết tháng 8 năm 2015
(31-08-2015) | Xem chi tiết
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến hết tháng 7 năm 2015
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến hết tháng 7 năm 2015
(31-07-2015) | Xem chi tiết
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến tháng 6 năm 2015
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến tháng 6 năm 2015
(30-06-2015) | Xem chi tiết
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến tháng 5 năm 2015
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến tháng 5 năm 2015
(01-06-2015) | Xem chi tiết
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến tháng 4 năm 2015
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố đến tháng 4 năm 2015
(01-05-2015) | Xem chi tiết
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp thành phố trong tháng 3 năm 2015
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp thành phố trong tháng 3 năm 2015
(01-04-2015) | Xem chi tiết
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố trong tháng 02 năm 2015
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố trong tháng 02 năm 2015
(28-02-2015) | Xem chi tiết
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố trong tháng 01 năm 2015
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố trong tháng 01 năm 2015
(31-01-2015) | Xem chi tiết
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố trong năm 2014
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo cấp Thành phố trong năm 2014, tính đến 31 tháng 12 năm 2014
(31-12-2014) | Xem chi tiết
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo năm 2014 cấp TP tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2014
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo năm 2014 cấp TP tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2014
(02-12-2014) | Xem chi tiết
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo năm 2014 cấp TP tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2014
Danh sách đóng góp quỹ Vì người nghèo năm 2014 cấp TP tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2014
(31-10-2014) | Xem chi tiết
Xem tiếp
Quận Tân Phú: Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Tiếp tục phát huy việc tổ chức kể một mẫu chuyện hoặc một bài viết về Bác trong sinh hoạt tổ dân phố, mở rộng các hình thức tuyên truyền trong Nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện học tập và làm theo Bác trong các chức sắc, chức việc các tôn giáo
Quận 4 tổ chức hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 và họp mặt cán bộ Mặt trận Xuân Mậu Tuất năm 2018
cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 tổ chức họp mặt cán bộ Mặt trận Xuân Mậu Tuất năm 2018.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 phối hợp Ban quản trị Hội quán Tuệ Thành tọa đàm “Giải pháp, kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Tại buổi tọa đàm có gần 20 ý kiến đóng góp, xây dựng, thảo luận để đánh giá thực trạng về tư tưởng của giới sinh viên người Hoa - Hội quán Tuệ Thành trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Quận 4, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm
Thông qua Hội nghị này, đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên hệ thống Mặt trận nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Văn bản mới cập nhật
Hướng dẫn số 13/HD-UBMT-BTT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về Tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012
Chương trình số 31 /MTTW- BTT ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2012
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Giá Vàng

ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
Nguồn: Sacombank - SBJ

Tỷ giá

(Nguồn: EXIMBANK)