Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Đồng hành cùng nghị quyết 54/2017/NQ-QH14 > Categories

Category : Hoạt động phản biện - Góp ý các đề án

March 06
Thu hút chuyên gia, nhà khoa học và Lao động sáng tạo trẻ, nên áp dụng cơ chế thoáng khi vận hành thực tế.
March 02
Tăng thu nhập sẽ tạo thêm động lực cống hiến đối với cán bộ, công chức, viên chức
March 01
Tăng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, cần sự điều chỉnh hài hòa nhằm góp phần nâng cao ý thức
February 28
Điều chỉnh tăng mức thu phí tạm dừng, đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nội dung lớn cần sự phản biện và đồng thuận từ xã hội.