Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Đồng hành cùng nghị quyết 54/2017/NQ-QH14 > Categories

Category : Công tác tuyên truyền

November 13
Quận 5 tọa đàm về vai trò của MTTQ trong đánh giá cán bộ, công chức gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội
October 04
Quận 4 tổ chức hội thi Tuyên truyền cải cách hành chính “Vì Nhân dân phục vụ”
September 19
Quận 5 tổ chức hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chủ đề năm 2019 - Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”
August 24
Quận Thủ Đức tổ chức hội thi cán bộ công chức, viên chức chung tay thực hiện cải cách hành chính năm 2019
August 16
Quận Phú Nhuận tuyên truyền Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 và Nghị quyết 54/2017/NQ-QH14 của Quốc hội trong đồng bào dân tộc Hoa
July 26
Nghị quyết 54 gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn quận 3
January 23
Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội, động lực thúc đẩy phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.