Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 > Categories

May 09
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tổ chức khai mạc triển lãm ảnh
April 22
Hội thi thiết kế, triển lãm ảnh về các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 4 nhiệm kỳ 2014 - 2019
April 06
Quận 4 tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố
March 06
Phường 10 Quận Tân Bình, tổ chức “Ngày hội Tình nguyện - Đoàn kết - Sáng tạo”
December 29
Hội thi thiết kế báo ảnh, báo tường chào mừngĐại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp