Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 > Categories

Category : Công tác tuyên truyền

June 17
Hội thi "Nét đẹp Cán bộ Mặt trận" Chào mừng Đại hội Mặt trận Thành phố
June 17
QUẬN 5: CHUNG TAY HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG XANH
June 12
Tân Bình tổ chức hội thi Rung Chuông vàng chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
June 07
TRIỂN KHAI VẬN ĐỘNG  XÂY DỰNG 129 CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO NGƯỜI NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
May 09
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tổ chức khai mạc triển lãm ảnh
April 22
Hội thi thiết kế, triển lãm ảnh về các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 4 nhiệm kỳ 2014 - 2019
April 06
Quận 4 tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố
March 06
Phường 10 Quận Tân Bình, tổ chức “Ngày hội Tình nguyện - Đoàn kết - Sáng tạo”
December 29
Hội thi thiết kế báo ảnh, báo tường chào mừngĐại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp