Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 > Categories

Category : Công tác tuyên truyền

September 16
Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
July 02
Quận 8- Sôi nổi các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Mặt trận Thành phố
June 26
Xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Mặt trận Thành phố
June 26
Những con số nổi bật của công tác mặt trận nhiệm kỳ X (2014-2019)
June 17
Hội thi "Nét đẹp Cán bộ Mặt trận" Chào mừng Đại hội Mặt trận Thành phố
June 17
QUẬN 5: CHUNG TAY HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG XANH
June 12
Tân Bình tổ chức hội thi Rung Chuông vàng chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
June 07
TRIỂN KHAI VẬN ĐỘNG  XÂY DỰNG 129 CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO NGƯỜI NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
May 09
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tổ chức khai mạc triển lãm ảnh
April 22
Hội thi thiết kế, triển lãm ảnh về các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 4 nhiệm kỳ 2014 - 2019
1 - 10Next